00
Ototrof bakteri ne demektir?

Ototrof bakteri, kendi besinini üretebilen bakteridir. Enerji kaynağı olarak güneş ışığını kullananlara fotoototrof bakteri, kimyasal enerjiyi kullananlara ise kemoototrof bakteri denir.

Beslenme şekillerine göre bakteriler iki ana başlık altında sınıflandırılır: Ototrof bakteri
İnorganik madde (genellikle karbondioksit, CO2) kullanarak organik madde üretebilen bakterilere ototrof bakteri denir.

Türleri
Ototrof bakteriler besin üretmek için kullandıkları enerji kaynağına göre iki çeşittir:
  • fotosentetik (fotoototrof) bakteriler
  • kemosentetik (kemoototrof) bakteriler
Fotoototrof bakteriler
Fotoototrof bakteriler, kendi besinini üretmek için güneş ışığını kullanarak fotosentez yaparlar.

Fotoototrof bakterilerde kloroplast organeli yoktur. Güneş ışığının soğurulmasını sağlayan klorofil pigmenti sitoplazma içinde bulunur.

Siyanobakteriler, hidrojen ve sülfür bakterileri (yeşil, mor bakteriler) fotoototrof bakterilerdir.
  • Siyanobakteriler
Siyanobakterilerin yapısında klorofilin yanı sıra fikosiyanin pigmenti de bulunur. Bu nedenle siyanobakteriler mavi-yeşil renklidir.

Siyanobakteriler bitkiler için önemli bir faaliyette bulunurlar. Atmosferdeki serbest azotu (
atmosferik azot, N2) bağlayarak toprağı azot bakımından zenginleştirirler.

Siyanobakteriler y
eşil bitkilerin yaptığı fotosenteze benzer şekilde besin üretirler. Siyanobakteriler fotosentez yaparken su (H2O) kullandıkları için yan ürün olarak oksijen (O2) çıkışına neden olurlar.

CO2 + H2 güneş ışığı  Besin + O2
 
  • Hidrojen ve sülfür bakterileri
Hidrojen ve sülfür bakterileri, elektron kaynağı olarak su yerine H2 ya da H2S (hidrojen sülfür) kullandıkları için besin ürettiklerinde ya hiç yan ürün oluşturmazlar ya da kükürt (S) çıkışına neden olurlar.
 
CO2 + H2S güneş ışığı  Besin + S
CO2 + H2 güneş ışığı  Besin

Kemoototrof bakteriler
Kemoototrof bakteriler, besinlerini kemosentez yaparak üretirler.
 

Fotosentez, besin üretimi sırasında ışık enerjisi kullanılmasıdır.
Kemosentez, besin üretimi sırasında kimyasal enerji kullanılmasıdır.

Kemoototrof bakteriler, amonyak (NH3), nitrit (NO2), kükürt (S), hidrojen (H), demir (Fe) gibi inorganik maddeleri oksitleyerek elde ettikleri kimyasal enerjiyi kullanarak, karbondioksit ve sudan organik madde sentezlerler.

Kemosentez güneş enerjisine ihtiyaç duymadığı için bu faaliyet gece boyunca devam edebilir.
NH3 + O2 NO2 + H2O + kimyasal enerji
CO2 + H2O kimyasal enerji  Besin

 
Fotosentetik ve kemosentetik bakterilerin benzer ve farklı yönleri hakkında bilgi edinmek için tıklayınız.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir