08
İkili sınıflandırma (ikili adlandırma) sistemi nedir?

Türlerin Latince iki kelime ile ifade edilmesine ikili adlandırma sistemi denir.

İkili adlandırma
İkili adlandırma, Latince "binomial nomenclature" ifadesinin Türkçe karşılığıdır. "bi+nomen", "iki+isim" demektir.

Kurucu
İkili adlandırma sistemi, Carolus Linnaeus (1707-1778) tarafından kurulmuştur.

Amaç
İkili adlandırmanın amacı, canlılara isim verilirken bir sistematik üzere hareket edilmesidir. İkili adlandırmada sınıflandırma birimlerinden en küçük olanı, yani tür esas olarak alınmıştır.

Yapısı
İkili adlandırma sisteminde bütün türler iki Latince kelimeden oluşur.
  • İlk kelime, o türün ait olduğu cinstir.
  • İkinci kelime, tanımlayıcı isimdir.
İki kelime birlikte tür adını oluşturur.

Örnek
 
tür cins tanımlayıcı ad
köpek canis familiaris
kurt canis lupus
çakal canis aureus
ev kedisi (evcil kedi) felis domesticus
ev sineği (karasinek) musca domestica

Akrabalık ilişkisi
Bu sisteme göre akrabalık ilişkileri cins adıyla ilgilidir. Tanımlayıcı adın iki türün benzerliği açısından bir katkısı yoktur.

Yukarıdaki tabloya göre kurt, köpek ve çakal farklı türdür, fakat aynı cinstir (canis). Yani aralarında yakın bir akrabalık ilişkisi vardır.

Ev sineği ile ev kedisi arasında akrabalık ilişkisi yoktur, çünkü cinsleri farklıdır. Tanımlayıcı adın aynı olması önemli değildir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (3)
Katılıyor musun?
74

teşekkürler


22.06.2021

Bu Yoruma Cevap Yaz
Katılıyor musun?
20

İyi


13.04.2022

Bu Yoruma Cevap Yaz
Katılıyor musun?
10

İkili sistem nedir?


13.04.2022

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir