10
Canlılar alemi kaça ayrılır?

Canlılar alemi, altı alemden oluşur. Bakteriler ve arkebakteriler, prokaryot; protistalar, mantarlar, bitkiler ve hayvanlar ökaryot hücre yapısına sahiptir.

Domain
Yakın dönemde Amerikalı mikrobiyolog Carl Richard Woese (1928 - 2012) tarafından ortaya koyulan sınıflandırma yöntemine göre alem sınıflandırma biriminin üstünde domain adı verilen bir birim vardır. Buna göre canlılar üç domain altında incelenebilir: Hücre yapısı
Canlılar alemi, öncelikle prokaryot ve ökaryot canlılar olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Burada temel ölçüt hücre yapısıdır. Toplam altı alemin ikisi prokaryot, dördü ökaryot hücre yapısına sahiptir.

Prokaryot canlılar
Prokaryotların tamamı tek hücrelidir. Bakteriler (örn: e. coli) ve arkebakteriler (örn: metanojenler) tek hücrelidir. Prokaryotlar iki alemden oluşur:
 • bakteriler
 • arkebakteriler
Ökaryot canlılar
Protistaların çoğunluğu tek hücreli olmakla birlikte, diğer bütün ökaryotlar çok hücrelidir. Ökaryotlar ise dört alemi içine alır:
 • Protistler (Protista)
 • Mantarlar
 • Bitkiler
 • Hayvanlar
Protista alemi
Protistalar (örn: paramesyum) ökaryottur ve genelde tek hücrelidir. Ototrof ya da heterotrof olarak beslenirler. Protistalar, altı alt başlıkta incelenir:
 • Kamçılılar
 • Kök ayaklılar
 • Sporlular
 • Silliler
 • Algler
 • Cıvık mantarlar
Mantarlar alemi
Mantarlar (örn: maya mantarı) ökaryottur ve çok hücrelidir. Heterotrof olarak beslenirler.

Bitkiler alemi
Bitkiler çok hücrelidir. Ototrof olarak beslenen bitkiler, üç grupta incelenir:
 • Damarsız tohumsuz bitkiler
 • Damarlı tohumsuz bitkiler
 • Damarlı tohumlu bitkiler
  • Açık tohumlular
  • Kapalı tohumlular
   • tek çenekli bitkiler
   • çift çenekli bitkiler
Hayvanlar alemi
Hayvanlar ökaryottur ve  çok hücrelidir. Heterotrof olarak beslenirler. Hayvanlar alemi üç başlık altında incelenir:
 • İlkel kordalılar
 • Omurgasızlar
  • Süngerler
  • Sölentereler
  • Solucanlar
  • Yumuşakçalar
  • Eklem bacaklılar
  • Derisi dikenliler
 • Omurgalılar
  • Balıklar
  • Kurbağalar
  • Sürüngenler
  • Kuşlar
  • Memeliler
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir