00
Arkebakterilerin (arkeler alemi) genel özellikleri nelerdir?

Arkebakteriler (arkeler) diğer canlıların yaşayamayacağı oksijensiz ve sıcak, tuzlu, asidik gibi zorlu ortamlarda yaşayabilen, bakteri benzeri tek hücreli mikroorganizmalardır.

Canlılar aleminde prokaryotlar iki alemden oluşur: Arkebakteriler (arkeler) prokaryot ve tek hücrelidir. Arkebakteriler (İng: archaea) ile bakteriler arasındaki farkları için tıklayınız.

Türleri
Arkeler üç ana grupta incelenir:
  • metanojenler (metan üretenler)
  • halofiller (tuzu sevenler)
  • termoasidofiller (sıcağı sevenler)
Metanojenler
Metanojenler karbondioksit (CO2) ile hidrojeni (H2) birleştirerek enerji metabolizmaları (enerji elde etme faaliyeti) sonucu metan gazı (CH4) üretirler.

Bataklıklar, pis sular, hayvan gübresi, çöplük ve otçul memelilerin sindirim sistemlerinde bol miktarda metanojen bulunurlar.

Metanojenler zorunlu anaerob (oksijensiz solunum) olduğu için oksijenli ortamda yaşayamazlar. Bakteri solunum şekilleri için tıklayınız.

Halofiller
Halofiller, tuzu seven arkelerdir.

Termoasidofiller
Termoasidofiller, sıcak seven (termofiller) arkelerdir. İdeal yaşam sıcaklığı 60°C ile 80°C aralığındadır.

Termoasidofiller asidik ortamlarda (pH=1) kükürt (S) oksitleyerek yaşarlar ve kemosentez yapabilirler.

Psikrofilik arkebakteriler ise soğuk seven arkelerdir. Bu türler genellikle 5°C'nin altında yaşarlar.

Yaşam alanı
Arkebakteriler genellikle bataklıklar, okyanus ve göl dipleri, sıcak su (jeotermal) kaynakları, aşırı tuzlu (tuz gölleri gibi) ve sıcak bölgeler, yüksek asidik, yüksek bazik bölgeler gibi oksijenin çok az olduğu zorlu ortamlarda (ekstrem koşullar) yaşama özelliğine sahiptir. Arkebakteriler ayrıca normal ortam koşullarında da yaşayabilirler.

Arkebakteriler yaşadıkları durgun suların (göl, bataklık gibi) rengini değiştirebilir.

Önemi
Çöplüklerde, kanalizasyonlarda ve hayvan gübreleri üzerinde yaşayan arkeler (metanojenler) metan gazı üretirler. Metan gazının yanıcı özelliği, onun enerji kaynağı olarak kullanılmasına imkan sağlamaktadır. Bu yönü ile metan gazı biyogaz olarak da bilinir.

Arkebakterilerden gübre sanayisinde, atıkların ve suların arıtılmasında da faydalanılmaktadır.

Otçul hayvanların (inek gibi) mide ve bağırsaklarında yaşayan metanojenler ise selülozun parçalanmasına yardımcı olan enzimlere sahiptir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir