11 75
Ozmoz nedir?

Ozmoz, suyun yoğun ortamdan seyreltik ortama doğru yarı geçirgen bir zar üzerinden geçişidir.

Yoğunluk
Aynı miktar sıvı içinde çözünen madde miktarı fazla ise buna çok yoğun, çözünen madde miktarı az ise az yoğun (seyreltik) denir. Başka bir deyişle, çok yoğun çözeltilerde su (çözücü) oranı az ve çözünen madde miktarı fazla; az yoğun çözeltilere su oranı fazla ve çözünen madde miktarı azdır.

İki ortam arasında yoğunluk farkı olduğunda, ortamların yoğunluklarını dengelemek için iki yol vardır:
  • çözünen maddenin geçişi ile yoğunluğun eşitlenmesi
  • çözen maddenin geçişi ile yoğunluğun eşitlenmesi
Yarı (seçici) geçirgen zar
Bazı durumlarda iki ortam arasında çözünen maddelerin geçişini engelleyen seçici (yarı geçirgen) zar olabilir. Bu durumda ortamların yoğunluklarını dengelemenin tek yolu çözücünün (örneğin suyun) ortamlar arasındaki transferidir.

Hücre zarının seçici geçirgenliği birtakım maddelerin hücre zarından geçişine izin vermez. Bu nedenle hücre içi ve hücre dışı madde yoğunluğunun dengelenmesi ancak suyun hücre içine ya da dışına geçişi ile gerçekleşir.

Ozmoz
Suyun çok yoğun olduğu ortamdan az yoğun olduğu ortama doğru yarı geçirgen bir
zar üzerinden geçişine ozmoz denir.

Ozmoz, seçici geçirgen bir zardan suyun difüzyonudur. Ozmoz sonucu hücrelerde plazmoliz ve deplazmoliz olayları gerçekleşir. Hücrenin su alma isteğine ozmotik basınç denir.

Hücre zarından pasif taşıma yoluyla madde geçişinin iki şekilde olur: difüzyon ve ozmoz.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (2)
Katılıyor musun?
61

Çok iyi açıklamışsın :)


21.02.2021

10/10

Bu Yoruma Cevap Yaz


sana katılıyorum : )

25.04.2021

Katılıyor musun?
01

çözücü madde azdan çoğa değil mi? (yogunluk olarak )


01.08.2021

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Hücre
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir