10
Tek hücreliden çok hücreli yaşama geçiş nasıl olmuştur?

Tek hücreliden çok hücreli yaşama geçiş, kolonilerle başlamıştır. Kompleks canlılık ise hücrelerin dokuları, dokuların organları, organların sistemleri oluşturmasıyla meydana gelmiştir.

Birlikte yaşam
Tek hücreli canlılardan bir kısmı bölündüklerinde oluşan yeni hücreler birbirinden ayrılmayarak birlikte yaşamaya devam ederler. Birlikte yaşam, canlılar için bir hayatta kalma yöntemidir.

Çok hücreli yaşam
Çok hücreli yaşamın üç önemli özelliği vardır:
  • bir arada yaşama
  • farklı görevleri yerine getirebilen hücre gruplarının olması, yani özelleşme
  • hücreler arası iş bölümü
Koloni
Birlikte yaşayan tek hücreli topluluğa koloni denir. Koloniler, tek hücreli yaşamdan çok hücreli yaşama geçişin ara formudur. Kolonilerde hücreler arasında özelleşme ve iş bölümü vardır.

Doku
Çok hücreli canlılarda belirli bir görevi yerine getirmek üzere özelleşmiş hücre topluluklarına doku denir.

Koloniler, hücreler arasında iş bölümü bulunmasına rağmen dokusal yapılar değildir.

Organ-Sistem
Dokular organları, organlar da sistemleri oluşturur. Organ sistemleri bir araya geldiğindeyse bitki ve hayvan gibi kompleks organizmalar oluşur.

Canlı bir yapının meydana gelmesi için birçok unsurun kademeli olarak bir araya gelmesi gerekir.
 
yapı örnek
atom karbon
molekül DNA
organel mitokondri
hücre sinir hücresi
doku kas dokusu
organ mide, karaciğer
sistem sindirim sistemi
organizma insan, hayvan

Yukarıdaki tabloda canlılığı oluşturan yapı taşları basitten karmaşığa doğru sıralanmıştır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (2)
Katılıyor musun?
10

Dünyamızdaki oksijen oranı % 21 e yükselmeseydi, tek hücreli canlılardan çok hücreli canlılara geçiş olur muydu?


19.12.2020

Bu Yoruma Cevap Yaz
Katılıyor musun?
01

"Telomer" ile ilgili Türkce bilgi paylaşırsanız sevinirim.


14.01.2020

Bu Yoruma Cevap Yaz


Telomer her bir DNA sarmalının ucunda bulunan ve kromozomları koruyan parçalardır. Tıpkı ayakkabı bağcıklarının ucundaki plastik parçalara benzerler. Vücudumuzdaki tüm hücrelerdeki DNA sarmallarının ucunda bulunurlar. Her hücrede 23 kromozom çifti olduğundan, her hücrenin 92 telomeri vardır.

04.04.2020

İlgili Konu
Evrim
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir