010
Astronominin çalışma alanları (alt dalları) nelerdir?

Astronomi biliminin altı çalışma alanı vardır: arkeoastronomi, astromatematik, astrofizik, astrokimya, astrobiyoloji, astrojeoloji.

Astronomi
Astronomi evrendeki gök cisimlerini gözlemleyen, inceleyen ve tanımlayan bilim dalıdır.

Alt dalları

Astronominin altı çalışma alanı vardır.
  • Arkeoastronomi
  • Astromatematik
  • Astrofizik
  • Astrokimya
  • Astrobiyoloji
  • Astrojeoloji
Arkeoastronomi
Modern astronomi bugünkü şeklini alana kadar geçmiş medeniyetlerin astronomi tarihine katkıları olmuştur.

Arkeoastronomi, eski dönemlerde yaşamış medeniyetlerin gökyüzünü ve gökyüzünde meydana gelen olayları nasıl gözlemlediklerini ve yorumladıklarını inceler.
 

Arkeoastronomi, arkeoloji, antropoloji ve etnografya ile birlikte çalışır.

Astromatematik
Diğer adı "gök mekaniği" olan astromatematik, gök cisimlerinin yörüngelerinin hesaplanması ve elde edilen verilerin sayısal olarak yorumlanması ile ilgilenir.
 

Astrofizik
"Gök fiziği" olarak da bilinen astrofizik, gökyüzünde yer alan cisimlerden yayılan ışınımları ve elektromanyetik dalgaları ve bunlar arasındaki etkileşimleri inceler.

Astrokimya
Gökyüzündeki cisimler arasındaki ortamın ve gök cisimlerinin kimyasal yapısını inceler.

Astrobiyoloji
Gökyüzünde olabilecek yaşam formalarının oluşum ve gelişim süreçlerini inceler.

Astrojeoloji
Gök cisimlerinin yapısını ve oluşum süreçlerini inceler.
 

Astrolojinin astronominin çalışma alanı olmadığına dikkat ediniz.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
110

Çok faydalı oldu teşekkürler


01.12.2020

10/10

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Temel Kavramlar
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir