00
İyonya Medeniyetinin astronomi tarihine katkıları nelerdir?

İyonya Uygarlığı, Babil ve Mısır astronomisinden etkilenmiştir. Pisagor dünyanın küre şeklinde olduğunu ve evrenin merkezinde yer aldığını düşünmüştür.

İyonya
İyonya (MÖ 1000 - MÖ 560), Ege kıyılarında kurulmuş İlkçağ Anadolu Medeniyetlerindendir. Efes ve Milet en önemli şehir devletlerindendir.

İyonya devrinin en gelişmiş ticaret bölgelerindendir. Mezopotamya, İran, Hindistan, Çin'den gelen tüccarlar sayesinde özellikle Milet gibi limanların bulunduğu şehirler çeşitli düşüncelerin kesiştiği alanlar haline geliyordu.

İyonya bilginleri, özellikle Babil ve Mısır'da bulunmuş, matematiğin yanı sıra Babil astronomisi ve Mısır astronomisinden etkilenmişlerdir.

Thales
Thales (MÖ 624 - MÖ 546), Miletli filozof ve bilim insanı Babillerden ay tutulmasını öngören hesaplamaları öğrendiği düşünülmektedir.

Thales dünyayı suda yüzen yassı bir disk olarak düşünmüştür.

Anaksimander
Anaksimander (MÖ 610 - MÖ 546) ilk kez yaşadığı bölgenin haritasını çizmiştir. Güneş saati ve ilk gökküre aletlerini Babillerden öğrenip Eski Yunan Medeniyeti'ne aktardığı düşünülmektedir.

Anaksimander dünyayı uzayda yüzen bir silindir olarak düşünmüştür.

Pisagor
Pisagor (MÖ 580 - MÖ 500), evrenin sayılarla olan mükemmel uyumuna inanıyordu, öyle ki bu düşünceyi benimsemiş bir grup takipçisiyle Pisagorculuk (Pitagarosçuluk) inanç sistemini kurmuştur.

Babiller'den gezegenlerin yıldızlardan daha yakında olduğunu, ayrıca tüm gezegenlerin farklı uzaklıklarda olduğunu öğrenmiştir. Bunlara ek olarak gezegenlerin hareketlerini inceleyerek gezegenlerin dünyadan uzaklıklarını hesaplamıştır.

Dünyanın küre şeklinde olduğunu ve evrenin merkezinde yer aldığını ileri sürmüştür. Buna göre diğer gökcisimleri dünyanın etrafında dairesel yörüngeler üzerinde sabit hızlarla dönüyordu. Bu görüş daha sonraları geosentrik evren modeli olarak derlenecekti.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir