00
Helen Uygarlığının astronomi tarihine katkıları nelerdir?

Helen Uygarlığının astronomi tarhine en büyük katkıları dünyanın çapının hesaplanması , yıldız kataloğunun hazırlanması ve Batlamyus'un yaptığı astronomi derlemeleridir.

Eski Yunan Medeniyeti döneminde Atina'da olan bilimin merkezi, Helen (İskender) İmparatorluğu (MÖ 359 - MÖ 323) döneminde İskenderiye şehrine kaymıştır.

Zamanın bütün önemli eserleri İskenderiye Kütüphanesi'nde toplanmış ve bu gelenek Romalıların MÖ 30 yılında Mısır’ı fethine dek 300 yıl boyunca devam etmiştir. Ortaçağ biliminin temelleri İskenderiye ekolünden etkilenmiştir.
 

İskenderiye Kütüphanesi, Mısır (MÖ 3.yy)

Aristarhus
Aristarhus (M.Ö. 310 - MÖ 230), güneş merkezli modelini yaptığı gözlemlere ve hesaplamalara dayanarak ortaya atan ilk bilim insanıdır. Fakat bu görüş, dünyanın hareketsiz bir şekilde bütün kainatın merkezinde olduğunu söyleyen ve eski zamanlardan beri süregelen dünya merkezli evren modeli düşüncesine aykırı olduğu için Aristarhus yaşadığı dönemde kabul görmemiştir.

Eratosthenes
Eratosthenes (MÖ 276 - MÖ 194), dünyanın çevresini ve yarıçapını günümüzde bilinen ölçülere yakın bir değerde hesaplamıştır.

Apollonyus
Apollonyus (MÖ 262 - MÖ 190), dünya, ay ve güneşin birbirine uzaklıklarını ve çaplarını hesaplamıştır. Fakat yöntem ne kadar doğru olsa da kullanılan aletlerin duyarlılığı düşük olduğu için bu hesaplamalar gerçek değerlerine göre hatalı olmuştur.

Hipparkus
Hipparkus (MÖ 190 - MÖ 120), yıldızların parlaklığını hesaplayacak bir yöntem geliştirmiştir. Gözlemlediği yıldızların parlaklık derecelerini sınıflandıran Hipparkus batı dünyasında ilk kez bir yıldız kataloğu hazırlamıştır.

Batlamyus
Roma'nın Mısır'ı işgal etmesinden sonra Hipparkus'tan sonra uzun bir müddet Batlamyus (85 - 165) dönemine kadar önemli bir gelişme olmamıştır.

Batlamyus, kendi döneminden önceki bilgileri sistemli bir şekilde toparlayıp kitaplar yayınlamıştır. Bunlardan en önemlisi Almagest derlemesidir. BU kitaplar Orta Çağ'da uzun yıllar boyunca Avrupa ve İslam dünyasında etkili olmuştur.

Batlamyus derlemelerinde İskenderiye düşünürlerinin yanı sıra Mısır, Babil, İyonya ve Yunan medeniyetlerine ait astronomi bilgilerinden de yararlanmıştır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir