20
Yehova ne demektir?

Yehova, Yahudilikte tanrı için kullanılan özel bir isimdir.

Yehova, Yahudilerin tanrıya hitap ederken kullandıkları, tanrının özel bir ismidir. Kelime anlamı olarak "O, olmasına neden olur." anlamına gelir.

"Her şeyi yaratan O'dur." veya "Ne olması gerekiyorsa o olur." olarak yorumlanır.

Köken
İbranice YeHoWaH olan kelime “var olmak/olmak” anlamındaki “hvh/hyh” kökünden gelir. İngilizce'de "jehovah, jahve, jahveh, jah" olarak geçer.


yahve tetragrammaton

Telaffuzu Yahve (Yahweh) veya Yehova’dır (Yehovah/Jehovah) olan YHVH Yunanca "dört harfli" manasına  gelen "tetragrammaton" olarak da ifade edilir. Bazen YHVH Elohim (Rab Tanrı) bazen de Adonay YHVH (Efendim Rab) şeklinde kullanılmaktadır.

Kutsal kitaptan örnek
Tanrı Musa’ya adını, “Ben ben olanım/mevcut olanım.” diye açıklamış ve şöyle söylemiştir: “İsrâiloğulları’na de ki: Beni size ‘Ben olan/mevcut olan’ gönderdi ... Beni size atalarınızın Tanrı’sı, İbrâhim’in Tanrı’sı, İshak’ın Tanrı’sı ve Ya‘kūb’un Tanrı’sı YHVH gönderdi. Adım sonsuza kadar bu olacak; kuşaklar boyunca bu isimle anılacağım.”

Tanrı’nın evrensel yönünü vurgulayan Elohim’e karşılık YHVH ismi daha ziyade İsrail kavmiyle ahitleşen Tanrı şeklinde takdim edilmiştir. Yahudi geleneğinde bu ismin Tanrı’nın özel ve en kutsal ismi olduğu, O’nun tanımlanamaz ve gerçek manada daima mevcut olan tek varlık oluşuna, dolayısıyla Tanrı’nın özüne işaret ettiği kabul edilmiştir
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Yahudilik
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir