010
İbrani, İsrail, Yahudi, Musevi aynı anlamda mıdır?

Yahudilik dinine mensup kişiler "İbrani, İsrail, Yahudi, Musevi" terimlerinden biriyle anılır. Bu terimlerin her biri Yahudi tarihinde farklı bir döneme işaret eder. Günümüzde aynı anlamı ifade etmek için kullanılır.

Yahudilik dinine mensup kişiler "İbrani, İsrail, Yahudi, Musevi" terimlerinden biriyle anılır. Bu terimlerin her biri Yahudi tarihinde farklı bir döneme işaret eder. Günümüzde aynı anlamı ifade etmek için kullanılır. Tarihsel kullanım sırası su şekildedir:
  1. İbrani
  2. İsrail
  3. Yahudi
  4. Musevi
Hz. Nuh ve oğulları
Tevrat'a göre Hz. Nuh’un oğulları zamanına kadar insanlar aynı ırktandı. Hz. Nuh'un Ham, Sam ve Yafes adında üç oğlunun her biri farklı bir milletin atası olmuştu. Ham Hamilerin, Sam Samilerin, Yafes de Yafesilerin atasıydı.

İbrani
Sam ve onun soyu (Samiler) diğerleri arasında seçkin bir yere sahipti. Hz. İbrahim’in büyük atası Sam’ın soyundan gelen Eber idi. Bu nedenle, Hz. İbrahim’e "Eber’in soyundan" anlamında "İbrani" denmişti.

Hz. İbrahim, Hz. İshak ve çocukları Yahudiler tarafından ilk atalar olarak kabul edilir. Bunlar İbrani'dir. (Burada Hz. İbrahim’in diğer oğlu Hz. İsmail dışarıda tutulur.)

İsrail
İsrail, ilk ataların sonuncusu Hz. Yakub'un lakabıdır.  "Tanrıyla güreşen, tanrıyla uğraşan" demektir.

Tevrat’ta anlatıldığına göre, kendisini “Tanrı adamı” olarak tanıtan bir adam Yakub’un karşısına çıkmış ve onunla sabaha kadar güreşmiş, fakat onu yenememiştir. Bundan sonra Hz. Yakub'un soyuna da "İsrailoğulları" denmiştir.

Yahudi
İbraniler, Hz. Yakup'tan Babil sürgününe (MÖ 587) kadar İsrail olarak anılmıştır. Babil sürgünü sonrasında Hz. Musa’nın dinini kabul edenler kendilerine Yahudi demiştir.

Musevi
Yahudiler, azınlıkta bulundukları Müslüman ülkelerde "Yahudi" yerine "Musa'ya inanan" anlamında "Musevi" ismini kullanmayı tercih etmişlerdir.

Kur’an-ı Kerim’de
Kur’an-ı Kerim’de İsrail, İsrailoğulları (Beni İsrail) ve Yahudi (Yahud, Hâdû) kelimeleri geçmektedir.
  • "İsrail" kelimesiyle Hz. Yakub kast edilmekte,
  • Hz. İsa’dan önceki Yahudilere "İsrailoğulları" denmekte,
  • Hz. İsa’dan sonrakiler de "Yahudi" adıyla anılmaktadır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
30

NEDEN İSMAİL AYRITUTUL MUŞ


25.02.2020

Bu Yoruma Cevap Yaz


İsmail peygamberin annesi hacer hanim yahudilerin annesi sare hanim ayrilik bundandır hz muhammed efendimiz Hacer Anamızin Soyundan

31.07.2020Hz Muhammed efendimiz değildir,Hz Muhammed dir

06.02.2022

İlgili Konu
Yahudilik
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir