10
Yeni Ahit (İncil, Ahd-i Cedid) nedir?

Hristiyanlıkta kutsal kitap Kitab-ı Mukaddes (Bible)'dir; Eski-Ahit adı altında Yahudilerin kutsal yazıları ve Yeni-Ahit adı altında Hristiyan yazıları olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır. Halk arasında İncil diye bilinen Yeni Antlaşma 27 kitaptan oluşur ve Grekçe yazılmıştır.

Kitab-ı Mukaddes (Kutsal Kitap)
Hristiyanlıkta kutsal kitap Kitab-ı Mukaddes (Bible)'dir; Eski-Ahit adı altında Yahudilerin kutsal yazıları ve Yeni-Ahit adı altında Hristiyan yazıları olmak üzere iki temel bölümden oluşmaktadır.

Yeni Ahit (Yeni Anlaşma, İncil, New Testament)
Halk arasında İncil diye bilinen Yeni Antlaşma 27 kitaptan oluşur ve Grekçe yazılmıştır. Bu kitaplar şu şekilde sınıflandırılır:
  1. İncil'in ilk dört kitabı
  2. Elçilerin İşleri
  3. Mektuplar
  4. Vahiy
İncil

İncil'in ilk dört kitabı, yazarlarının adlarıyla anılan Matta, Markos, Luka, Yuhanna İncilleri'dır. Bu bölüm, İsa'nın yaşamını ve öğretisini ayrıntılı olarak ele alır.

Elçilerin İşleri, Luka'nın yazdığı bu kitap, İsa'nın seçtiği ilk öğrencilerin etkinliklerini ve ilk kilise topluluklarının nasıl kurulduğunu anlatır.

Mektuplar, İsa'nın göğe alınmasından sonra İsa'yla karşılaşan ve iman eden Pavlus'un, kurtuluş müjdesini Yahudi olmayan uluslara iletmek için yazdığı mektuplar (Pavlus'un 13 mektubu) ve diğer mektuplar (İbraniler, Yakup, Petrus, Yuhanna, Yahuda'nın mektubu)

Vahiy (Peygamberlik kitabı) İncil'in son kitabıdır; Tanrı’nın nihai zaferini, ge­lecekteki olayları, insanın ve dünyanın sonuna ilişkin öngörüleri içerir.

Yeni Ahit metinleri içerisinde tarihsel açıdan en eski metinler Pavlus’un mektuplarıdır. İncil metinleri İsa sonrası dönemde onun söz ve fiillerinin farklı yazarlarca bir araya toplanması sonucunda oluşmuştur.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir