00
Vaftiz nedir?

Vaftiz sözcüğü "suya batırmak, yıkamak" anlamlarına gelen Yunanca "vaptizo" sözcüğünden türemiştir. Vaftiz töreninde kişinin eski günahlı yaşama ölmesi, yeni ve pak bir yaşama doğması simgelenir.

Vaftiz sözcüğü "suya batırmak, yıkamak" anlamlarına gelen Yunanca "vaptizo" sözcüğünden türemiştir.

Neden yapılır?
Vaftiz işlemi Yeni Ahit'teki bir ayete dayanır. Burada İsa kiliseye iki görev vermiştir.
 
Son buyruk
Matta 28:18
..bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla[çç] vaftiz edin.

İsa'nın vaftiz oluşu
İsa, Vaftizci Yahya tarafından Ürdün Nehri'nde vaftiz edilmiştir.
 
İsa vaftiz oluyor
Matta 3:13-16
Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria nehrine, Yahya'nın yanına geldi..
İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü..

Sembolik anlamı
Hristiyan inanışına göre Mesih İsa öldü ve tekrar dirildi. O'na iman eden insanın eski günahlı hayatı ölür ve yeni kutsal bir hayat başlar.
 
Romalılar 6:3-4
Mesih İsa'ya vaftiz edilenlerimizin hepsinin O'nun ölümüne vaftiz edildiğini bilmez misiniz? Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük.

Vaftiz töreninde kişinin eski günahlı yaşama ölmesi, yeni ve pak bir yaşama doğması simgelenir.
 
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir