00
Kutsal Üçleme (Teslis) nedir?

Teslis Hıristiyan doktrininde tanrının Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü doğasını ifade eder. Bunlar üç taht üzerinde oturan üç tanrı heyeti değil, tüm evreni kapsayan ve özünde üç özellik olan tek Rab'dır.

Teslis kelimesinin kökeni
Teslis, Arapça "üç (ثلاثة)" anlamındaki "selase" kökünden gelir.

Hristiyanlıkta Üçleme (Teslis)
Teslis Hıristiyan doktrininde tanrının Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tan oluşan üçlü (Yunanca trias, Latince tres (üç) ve unitas (birlik)'ten trinitas) doğasını ifade eder. Bu üçlü birlik birbirinden ayrılmaz ve tek bir Tanrı'nın birbirini tamamlayan farklı yansımaları olarak görülür. Kutsal Kitap'ta birçok yerde tanrının tek oluşundan bahsedilir.
 
Putatapanlara Karşı Uyarı
Tesniye 4:39
Bunun için, bugün Yahve'nin yukarıda göklerde, aşağıda yeryüzünde Tanrı olduğunu, O'ndan başkası olmadığını bilin ve bunu aklınızdan çıkarmayın.

Baba
"Baba Rab" tüm evreni kapsayan, her şeyi yaratan, yöneten, her şeye hakim olandır.

Oğul
Oğul, Rab'ın sözü ve kudretidir. Çarmıhta kurban olmak suretiyle insanların günahlarına kefaret olmuştur.
 
Başlangıçta Söz vardı
Yuhanna 1:1-3
Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.
Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.

Ruh
İlahi sevgiyi insanın kalbine veren Kutsal Ruh da Oğul gibi aynı cevherinden olup Baba'dan çıkmaktadır.
 
Dünyanın nefreti
Yuhanna 15:26
Baba'dan size göndereceğim Yardımcı, yani Baba'dan çıkan Gerçeğin Ruhu geldiği zaman, O bana tanıklık edecek.

"Baba, Oğul ve Kutsal Ruh" üç taht üzerinde oturan üç tanrı heyeti değil, tüm evreni kapsayan ve özünde üç özellik olan tek Rab'dır.

Teslis'in örneklerle açıklanması
"Üçlükte birlik" kavramını açıklamak için bazı örneklere başvurulur.
  • "Zaman" dendiğinde "geçmiş, şimdiki ve gelecek" zamanın kasdedilmesi.
  • Üçgenin üç köşesinin olması üç tane üçgen olduğu anlamına gelmez.
  • Teslis 1+1+1=3 yerine 1x1x1=1 ile ifade edilmelidir.
 

God the Father, God the Holy Spirit, God the the Son
 
Trinity nedir?

Antik Hindistan ve Mısırda Üçleme
Teslis inancı Hristiyanlığı akla getirse de Hinduizm ve Antik Mısır dininde de üçlü tanrılara rastlanır. Hinduizm'de "Brahma, Vişnu, Şiva" (trimurti) üçlemesi ve Mısır'da "İsis, Osiris ve Horus" tanrıları da "teslis" olarak adlandırılabilir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir