00
Kanonik İncil nedir?

Hristiyanlıkta kanonik kabul edilen İncil'ler Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir.

İncil
İncil (Yunanca euangelion, İngilizce [Goodspel, Godspel] Gospel) "müjde, iyi haber" anlamına gelir. Türkçe'de İncil dendiğinde sıklıkla Yeni Ahit kasdedilir.

Yeni Ahit'in ilk dört bölümünü Matta, Markos, Luka ve Yuhanna tarafından kaleme alınmış olan dört İncil oluşturur.

Kanon
Kanon "standart" anlamında Yunanca bir kelimedir. Hristiyan literatüründe "resmi olarak kabul edilmiş kitaplar listesi" anlamına gelir.

Kanonik İncil
İsa'dan sonra ilk iki yüzyılda çok sayıda İncil ortaya çıkmıştır. Yapılan bir dizi konsey toplantıları sonunda 397'de Üçüncü Kartaca Konsili'nde günümüzdeki haliyle Yeni Ahit onaylanmıştır.

Hristiyanlıkta kanonik kabul edilen İncil'ler Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleridir.
 
Kanonik Yuhanna İsa'nın havarisi  
Matta Sinoptik
Markos Pavlus'un takipçisi
Luka Pavlus'un öğrencisi

Sinoptik İncil
Sinoptik, Yunanca "eşgörünümlü" (syn: eş + opsis: görünen) demektir.

Kitab-ı Mukaddes'teki İncillerin üçü; Matta, Markos ve Luka'nınkiler, gerek konu gerekse üslup açısından birbirini andırır. Bunlara sinoptikler denir ve önemli miktarda ortak metin içerirler.

Yuhanna'nın İncili, üslup ve içerik bakımından diğerlerinden farklıdır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir