00
Hristiyanlıkta Mesih ne demektir?

Mesih, kelime manası olarak "kutsal yağ ile ovulmuş, meshedilerek kutsanmış" anlamına gelir. Terim olarak bazı inanç grupları tarafından "kurtarıcı olarak gelen ya da geleceği beklenen" anlamında kullanılır. Hristiyanlar İsa'nın Yahudi dini metinlerinde anlatılan beklenen Mesih olduğuna inanırlar.

Kelime manası
Mesih'in kelime anlamı "el sürmek, elle sıvazlamak, yağ sürmek, yağla meshetmek " kökünden gelir. Mesih, kelime manası olarak "kutsal yağ ile ovulmuş, meshedilerek kutsanmış" anlamına gelir. Türkçe’de "mesh etmek" sözcüğüyle aynı köktendir. Mesh etmek, abdest alırken ıslak eli başa sürmektir.

Terim olarak iki anlamda kullanılır.
  1. Yağla meshetmek suretiyle kutsal bir göreve atanmış
  2. Bazı inanç grupları tarafından "kurtarıcı olarak gelen ya da geleceği beklenen kişi"
Kelime Grekçe’ye christos, Latince’ye christus olarak geçmiştir. Hristiyan kelimesi de buradan türemiştir.

Hristiyanlıkta Mesih
Hristiyanlar İsa'nın Yahudi dini metinlerinde anlatılan beklenen Mesih olduğuna inanırlar.
 
İsa Mesih'in soyu
Matta 1:16
..Meryem'den de Mesih denilen İsa doğdu.

Yahudilikte İsa Mesih
Yahudiler İsa'yı Mesih olarak kabul etmezler. Çünkü onların bekledikleri Mesih, hem siyaset hem de savaş alanında halkını Roma İmparatorluğu işgalinden kurtaracak kişi olacaktı.

Kurtarıcı Mesih
Herkes günah işler ve kötü işler yapar. Böylece Tanrı'nın öfkesini hak eder ve cezaya uğramalıdır. Bu adil ceza  sonsuz cezadır. Bu yüzden insalığın bir kurtarıcıya ihtiyacı vardır.
 
Doğruluğa tutsak
Romalılar 6:23
Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.

Hristiyanlar İsa’yı kurtarıcı olarak kabul ederler. İsa'nın çarmıhta ölümü günahların bedeli ve sonra dirilişi de sonsuz yaşamın garantisi olarak görülür.
 
İsa ile Nikodim
Yuhanna 3:16-17
Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun.
Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir