00
Hristiyanlıkta enkarnasyon ne demektir?

Hristiyanlığın enkarnasyon doktrini, İsa Mesih'in insan bedeni almış Tanrı olduğu inancıdır.

Enkarnasyon
Enkarnasyon, Hinduizmde Vişnu'nun bir insanda ya da Hrıstiyanlıkta tanrının İsa'nın vücudunda beden bulması gibi "tanrının insan şekline girerek insanlara yol göstermesi" inancıdır. Kelime olarak "ete kemiğe bürünme" (embodied in flesh) anlamına gelir.

Enkarnasyon inancına hulûl, inkarnasyon, cisimleşme ve tenleşme isimleri de verilmiştir.

Hristiyanlıkta Enkarnasyon (Vucut bulma)
Yeni Ahit, İsa Mesih’in hem beşeriliğini ve hem de ilahiliğini tasdik eder; yani İsa gerçekten Tanrı olduğu gibi gerçekten insandı.

İncilde, İsa'nın beşer olarak doğup büyüdüğünü gösteren ayetler vardır.
 
Bölüm İsa'nın doğumu
Luka 2:7 ve 52
Onlar oradayken, Meryem'in doğum yapma vakti geldi ve ilk oğlunu doğurdu.

İsa bilgelikte ve boyda gelişiyor, Tanrı'nın ve insanların beğenisini kazanıyordu.

Aynı zamanda İsa'nın tanrı oluşuyla ilgili ayetler de mevcuttur.
 
Uygun olanı öğret
Titus 2:13
Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.

Hristiyanlığın enkarnasyon (beden alma) doktrini, İsa Mesih'in insan bedeni almış Tanrı olduğunu söyler. 
 
 
Mesih'i örnek alın
Filipililer 2:6-11
Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı.
Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu.
İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.
Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı.
Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir