15
Hristiyan adı nereden gelmiştir?

Hristiyan sözcüğünün kökeni, "mesih" kelimesinin Yunanca karşılığı olan "khristos" kelimesine dayanır. Mesih, "kutsal yağ ile ovulmuş" anlamına gelir. İsa'ya inananlara ilk defa Antakya'da "Mesih'in yandaşı" anlamında "Hıristiyan" denmeye başlanmıştır. M.S 40 yıllarında İsevilik artık Hristiyanlık olarak anılmaya başlamıştır.

Mesih
Hristiyan sözcüğünün kökeni, "mesih" kelimesinin Yunanca karşılığı olan "khristos" kelimesine dayanır. Mesih, "kutsal yağ ile ovulmuş, meshedilerek kutsanmış" anlamına gelir.
 
İbranice Aramice Yunanca Latince
Maşiah Mşiho Khristos Christus

Saint Pierre Kilisesi
Saint Pierre Kilisesi, kayalara oyulmuş bir mağaradan oluşmaktadır. Antakya'daki ilk Hristiyanların gizli toplantıları için kullandıkları bu mağara Hıristiyanlığın en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilir.
 
Petrus'un Mesih'i tanıması
Matta 16:15-18
İsa onlara, "Ya siz" dedi, "ben kimim dersiniz?"
Simun Petrus, "Sen, yaşayan Tanrı'nın Oğlu Mesih'sin" cevabını verdi.
İsa ona, "Ne mutlu sana, Yunus oğlu Simun!" dedi. "Bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki Babamdır.
Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun  ve ben topluluğumu bu kayanın üzerine kuracağım. Ölüler diyarının kapıları ona karşı direnemeyecek.
 
Mesihçiler
Yeni Ahitte anlatıldığına göre Havari Petrus ile Pavlus Antakya'yı ziyaret etmiş ve burada bir yıl kalmıştır. Antakya'da ''Mesihçiler''olarak adlandırılan bir Kilise kurmuşlardır.
 
Antakya'daki imanlılar
Elçilerin İşleri 11:25-27
Sonra Barnaba, Saul'u aramak için Tarsus'a gitti. Onu bulunca da Antakya'ya getirdi. Böylece Barnaba'yla Saul bütün bir yıl oradaki inanlılar topluluğuyla bir araya gelerek büyük bir kitleyi eğittiler. Öğrencilere ilk kez Antakya'da Mesihçiler adı verildi.

Hristiyan
İsa'ya inananlara ilk defa Antakya'da "Mesih'in yandaşı" ya da "Mesih'e bağlı"  anlamında "Hıristiyan" denmeye başlanmıştır. M.S. 40 yıllarında İsevilik artık "Hristiyanlık" olarak anılmaya başlamıştır. 
 
Aziz Petrus ve Antakya
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir