00
Mitoloji (söylencebilim) nedir?

Mitoloji (söylenbilim, söylencebilim), Yunanca mithos ile logos kelimelerinden türemiştir.

Köken
Mitoloji (söylenbilim, söylencebilim) Yunanca mithos, "söylenen ya da duyulan söz" ile logos, “konuşma” kelimelerinden meydana gelir. Antik Yunan'da “geçmişte söylenenlerin tekrar edilmesi” anlamına gelmekteydi ve izah edilemeyeni açıklamak gibi bir işlevi vardı.

Günümüzde
Günümüzde belirli bir din veya kültürdeki efsanelerin bütünü anlamında kullanılan mitoloji, bir bilim olarak, mitosların (mitler bütünü) sistemli bir şekilde toplanması ve yorumlanmasıdır.

Konu
Efsanelerde konu soylu kişiler, asiller, kahramanlar ve doğaüstü olay ve  varlıklardır.  İşlenen konular üç grupta toplanabilir:
 
1. Evren ve yaratılışa dair söylenceler
2. Yaratıcıya dair söylenceler
3. Kahramanlara dair söylenceler

Tüm kültürler kendi dinleri, kahramanları, tarihleri ve benzeri unsurlarına ilişkin anlatıları barındıran kendi mitlerini geliştirmişlerdir.

Din ve mitoloji
Eski toplumların dinlerinin mitoloji olarak adlandırmak yanlıştır. Mitolojiler dinsel, dinler de mitolojik öğeler içerebilir.

Antik çağlarda mitos, din adamının değil sanatçının uğraşıdır. Şiirlerde ya da tiyatro sahnesinde konu edilen ve işlendikçe değişen mitoslar her ozan ve yazarda  farklı biçimlere bürünmüştür. Bu bağlamda, mitoslarda dinlerdeki gibi bir mutlak bilgi ve inanç yoktur.


Yıldız Savaşları filmi

Kurgu ve mitoloji
Tolkien tarafından yazılan "Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi" ya da George Lucas'ın Star Wars'u güçlü mitolojik yönler barındırırlar. Fakat bir kurgu veya fantezinin mitoloji olarak tanımlanabilmesi, kurgunun insanlar tarafından psikolojik ve ruhani bir bağ kurulmuş olmasını gerektirir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Genel Kavramlar
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir