99
Fıkıh ve Kelam nedir?

Kelâm, İslam dininin inanç konularını irdeleyen dini-felsefi kuram ve teorilerle ilgilenen ilim dalıdır. Fıkıh, dini hükümlerin günün şartlarına göre Müslümanların hayatını düzenlemek amacıyla açıklanması çabalarıdır.

Din
Din, özü itibariyle itikat, iman  denilen teorik alt yapıya dayalı ve daima onun yönlendirdiği inanç (itikat) ve pratik (amel) bütünlüğün adıdır.

İtikat ve Amel
İslam dininin konu ve içeriğini oluşturan iki temel alan vardır. Birincisi itikadi(inanç), ikincisi ise amelî(pratik) alandır.

İtikat (İnanç)
İtikat, dinin temelini aslını oluşturur, yani din inanç üzerine oluşturulur.

Ameller (Muamelat ve İbadet)
Amel, itikat üzerine ve ondan ayrılmaksızın günlük hayattaki davranışlar, tüm varlık âlemiyle ilgili işler (muamelat) ve ibadetleri kapsar.

Dinin inanç alanıyla ilgili hüküm ve delilleri kaynaklarından, yani Kur’an
ve Sünnet’ten elde eden ilme kelam, ameli alanıyla ilgili hükümleri bilmeyi
sağlayan ilme de fıkıh denilir.

Fıkıh
Fıkıh, İslam dininde Peygamber döneminde Kur'an ve bunun uygulaması ile sınırlı olan Şeriatin, günün şartlarına göre ulema tarafından verilen fetvaların da katkılarıyla genişletilmesi ve Müslümanların hayatını düzenlemek amacıyla açıklanması çabalarıdır. Fıkıhla ilgilenen kişiye fakih denir.

Kelam
Kelam, İslam dininin inanç konularını irdeleyen dini-felsefi kuram ve teorilerle ilgilenen ilim dalıdır.
Bu anlamda kelam imanla ilgili sorulara akli deliller kullanarak izah ve ispat getirme amacıyla geliştirilen teolojik felsefenin adıdır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
145

Çok beğendim çok iyi bir kaynak olduğunu düşünüyorum fakat aradığımı bulamadım


30.12.2019

7/10

Bu Yoruma Cevap Yaz


ama ben çok şey buldum sen nasıl bulamadın?

22.12.2020

İlgili Konu
Temel Kavramlar
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir