00
Dini hükümler: Ameli hüküm (ibadat, muamelat) nedir?

Ameli hükümler (fer'i hükümler), dinen yükümlü kişilerin ibadet (ibadat) ve hukuki ilişkilerini (muamelat) düzenleyen hükümlerdir.

Dini hükümler üçe ayrılır:
Ameli hüküm
Mükelleflerin (dinen yükümlü kişilerin) yerine getirmesi gereken görevler ve pratik hayatı ilgilendiren işler hakkındaki hükümlerdir.

Ameli hükümler, fer'i hükümler ya da fıkhi hükümler olarak da bilinir.

Ameli hükümlerin araştırılması fıkıh ve İslam hukukunun alanıdır.

Ameli hükümler eylemlerle ilgilidir. İki kısımda incelenir:
  • ibadat (ibadetler)
  • muamelat (işler, davranışlar)
İbadat (ibadetler)
İbadet, kulun Allah'a karşı duyduğu itaat ve sevgi neticesinde O'nun emrettiği belirli ve düzenli davranış biçimlerine uymasıdır.
  • ibadetlerin özü ihlas, yani samimiyet ve içtenliktir.
  • namaz kılmak, oruç tutmak, hacca gitmek, zekat vermek, kurban kesmek gibi ibadetlerin yerine getiriliş biçimlerine ilişkin hükümler Kur’an ve sahih hadislerden çıkartılmıştır.
  • ibadetler artmaz, azalmaz, zamana ve örfe bağlı olarak değişikliğe uğramaz.
Muamelat
Muamelat, insanlar arasındaki hukuki ilişkileri düzenleyen hükümlerdir.
  • muamelatın özü adalettir.
  • muamelat beşeri, sosyal, ticari bütün ilişkileri belirli kurallara ve sonuçlara bağlar.
  • muamelata dair konular zamana, mekana, örfe bağlı olarak değişikliğe uğrayabilir.
  • muamelatın esasları (genel ilkeler) naslarla (ayet ve hadislerle) belirlenmiştir, fakat içtihat ve kıyas da geçerlidir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Temel Kavramlar
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir