00
Dini hüküm nedir?

Dini hükümler, ayet ve hadislerden çıkartılan hükümlerdir.

Hükümler dayandığı kaynak açısından ikiye ayrılır: Dini hüküm
Dini hüküm, ayet ve hadislerden çıkarılan hükümlerdir. Dini hüküm, şer'i hüküm, ahkam-ı şer'iyye, ahkam-ı ilahiyyei olarak da bilinir.

Kelam ilimi alimlerine göre:
  • dini hükümlere ayet ve hadisler (naslar) vasıtasıyla ulaşılır
  • dini hükümler aklın temel ilkeleri ile çelişmez.
Kaynak
Dini hükümlerin kaynağı:
  • Kur'an (ayetler)
  • sünnet (hadisler)
  • icma
  • kıyas
Bunlardan İcma ve kıyas ise ayet ve hadislere dayanmakla birlikte Kur'an asıl kaynaktır (aslu'l-usûl).

Türleri
Dini hükümler üçe ayrılır: Aşağıdaki tabloda dini hükümlerinin inceleme alanı ve ilgili ilim dalları verilmiştir.
 
hüküm ilim konu
itikadi akaid, kelam iman esasları
ameli fıkıh, İslam hukuku ibadet ve muamelat
ahlaki ahlak, tasavvuf huylar, kalp ve vicdan
dini hükümler

Örnek
  • Allah vardır ve birdir. (akıl doğrundan kendi başına kavrayabilir.)
  • namaz kılmak farzdır. (ancak dinin bildirmesi ile bilinebilir.)
  • Cimri olmak kötüdür, cömert olmak iyidir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Temel Kavramlar
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir