010
Te'vil ne demektir? Tefsirden farkı nedir?

Te'vil ayetlerin muhtemel anlamlarını gözününde bulundurarak yapılan tefsir çalışmasıdır.

Kelime anlamı
"evl" kökünden türeyen te'vil kelimesi "dönüp gelmek, bir şeyi aslına kaynağına döndürmek, amacına hedefine ulaştırmak” demektir.

Terim anlamı
Tefsir ilminde te'vil bir ifadenin muhtemel anlamlarından birini seçerek o sözle ilgili asıl
manaya ulaşma çalışmalarıdır. Ayetlerde geçen bir lafzı bir delile dayanarak asli manasından alıp taşıdığı muhtemel manalardan birine (yan anlamlar) nakletmektir.

Müfessir, te’vil yaparken ayetin muhtemel anlamlardan hepsini ortaya koyabilir ve bunlardan birini tercih edebilir.

Tefsir ve te'vil farkı
Benzer anlamlara gelen tefsir ve te'vil için İslamiyet'in erken devirlerde aynı anlam verilmiş ve Kur’an tefsirine dair eserlerin isimlerinde tefsir karşılığında te’vil kelimesi kullanılmıştır.

İlk dirayet tefsirini yapan Maturidi (Maturidilik) tefsirle te’vil arasında ayırım yapmıştır. Ona göre göre tefsir tek ihtimalli, te'vil çok ihtimallidir.
  • tefsir, ilahi kelamın mana ve maksadı hakkında kesin ifade kullanmaktır, bunu ayetlerin iniş sebebini bilen ve olaylara vakıf olan sahabe yapabilir.
  • te’vil ise sözün varabileceği muhtemel mânalara yorulmasıdır. Örneğin bilimsel gelişmeler ışığında ayetlerin yan anlamlarını yeniden değerlendirme çalışmalarıdır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (2)
Katılıyor musun?
156

benim işime yaramadı


22.12.2020

Bu Yoruma Cevap Yaz
Katılıyor musun?
129

çok güzelmiş. dersimde yardımcı oldu. teşekkürler


06.12.2020

10/10

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
İlgili Sorular
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir