00
Tefsirde başvuru niteliğine sahip Arapça kaynaklar nelerdir?

Taberî, Zemahşerî, Razî, Beydavî, Kurtubî, Celaleyn ve Maturidî tefsirleri günümüz müfessirleri için başvuru eseri niteliğindedir.

Kur'an-ı Kerim, Arapça olduğu için tefsiri ile ilgili ilk eserler de Arapça olmuştur. Bu tefsirlerden bazıları günümüz müfessirleri için de başvuru eseri niteliğindedir.

Aşağıda Arapça yazılmış İslamın ilk ve önemli tefsirleri sıralanmıştır.
 
Yazar Özelliği
Taberî
839-923
Hz. Peygamberin hadislerini, sahabe ve tabiinin ayetler hakkındaki yorumlarını içerir.
Maturidî
853-944
Ehl-i Sünnet'in (Maturidilik) yorumlarını içerir.
Zemahşerî
1075-1143
Kur'an'da geçen kelime ve ifadelerin kökenlerini gösterir.
Râzî
1149-1210
Ansiklopedik bir tarzı vardır.
Beydâvî
1190-1286
Kendinden önceki çalışmaları özet olarak sunar.
Kurtubî
1214-1273
Ahkâm (hüküm içeren) ayetleri açıklar.
Suyûtî
1445-1505
Kelime ve ayetlerin anlamlarını verir.
önemli müfessirler
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir