10
Tefsir ilminin bilim dallarıyla ilişkisi nedir?

Tefsir ilmi, varlıkların yaratılışı ve düzeni, olayların sebep ve sonuçlarıyla ilgili ayetleri açıklarken fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp gibi bilim dallarından istifade eder.

Hz. Peygambere inen vahyin sözle ifade edilen mesajlarına ayet dendiği gibi, yaratılan varlıklar için de ayet ifadesi kullanılır.
 
Fussilet:37 - Gece, gündüz, güneş ve ay O'nun ayetlerindendir. (varlığının delillerindendir)..

Tefsir ilmi, varlıkların yaratılışı ve düzeni, olayların sebep ve sonuçlarıyla ilgili ayetleri açıklarken fizik, kimya, biyoloji, astronomi, tıp gibi bilim dallarından istifade eder.

Kur’an-ı Kerim, bilimsel bilgiler içerir fakat kendisi bilim kitabı değildir. Bu yüzden konularla ilgili ayrıntı vermeden yaratılıştaki düzen ve ahenge dikkat çeker, insanı bu konularda düşünmeye, araştırmaya, öğrenmeye yönlendir ve böylece Allah’ın varlığının ve gücünün kavranılmasına yardımcı olacak bilimsel çalışmalara teşvik eder.
 
Tarık:11 - Dönüşlü olan göğe ant olsun.
Enbiya:30 - ..görmüyorlar mı ki, göklerle yer bitişik iken biz onları ayırdık. Hayat sahibi olan her şeyi sudan yarattık..
Yasin:36 - Ne yücedir O (Allah) ki toprağın bitirdiklerinden, kendilerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden olan bütün çiftleri yaratmıştır.

Bahsi geçen ayetler günümüze kadar döneminin bilgisi ışığında yorumlanmıştır. Fakat bugün "her şeyin" çift olarak yaratılmasının "cansız varlıklar ve bitkilerde" ne anlama geldiğini biliniyor.

Bir tasarımın işleyişini anlamak ondaki sanatsal değeri azaltmaz.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir