00
Tasavvufî tefsir nedir?

Tasavvufi tefsir, ahlâki özellikleri içeren ayetlerin yorumlanmasına odaklanan ve ayetlerin gizli anlamları olduğunu öne süren bir tür dirayet tefsiridir.

Tasavvufî tefsir bir dirayet tefsiri örneğidir.

Ahlak
"Ruhsal olarak arındırılmış hayat" felsefesini benimseyen tasavvufi tefsir, erdemli insan vurgusuna dikkat çeken ahlâki özellikleri içeren ayetlerin yorumlanmasına odaklanmıştır.

Batın anlam ve ilham
Tasavvufî tefsir, genellikle ayetlerin görünen (zahiri) anlamları yerine gizli (batın) anlamlarını araştırma, ilham yöntemiyle bilgi edinme yoluna gitmiştir. Böyle durumlar tefsir usulüne aykırıdır.

Bu yüzden gizli mananın açık manaya aykırı olmaması ve diğer ayetlerle çelişmemesi gerekir.

İş’ârî tefsir
İş’ârî tefsir olarak da bilinen tasavvufî tefsir, Kur'an'ın lafzının (dil ile ifade edilen anlamının) yanında, kelime ve harflerin işaret ettiği başka anlamların olduğunu öne sürmüşlerdir.

Bismillah'ın (بِسْمِ ٱللَّهِ) tefsiri
Lafzi anlamı "Allah’ın adıyla" olan "bismillah” ifadesini Tüsterî işârî olarak şöyle tefsir etmiştir:
  • "be" harfi Allah’ın güzelliğidir (bahâ)
  • "sin" harfi Allah'ın yüceliğidir (senâ)
  • "mim" harfi Allah’ın şânıdır (mecd)
  • "Allah" lafzı O'nun en yüce ismidir (el-ismü’l-a‘zam)
Örnek çalışmalar
 
Sehl b. Abdullah et-Tüsterî
(10.yy)
Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim
Ebu Abdurrahman es-Sülemî
(11.yy)
Hakâiku’t-Tefsir
Kuşeyrî
(11.yy)
Letâifü’l-İşârât bi Tefsîri’l-Kur’an
İsmail Hakkı Bursevî
(18.yy)
Ruhu’l-Beyân
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir