10
Tabiin döneminde tefsir nasıl yapılmıştır?

Tabiin döneminde israiliyyat etkisi artmaya; Mekke, Medine ve Kûfe tefsir ekolleri oluşmaya başlamıştır.

Sahabe
Sahabe, ayetlerin tefsirinde Hz. Peygamber'in uygulamalarından ve sözlerinden doğrudan öğrendiklerini tabiin'e aktarmıştır. Sahabe döneminde sözlü olan tefsir çalışmaları, tabiin döneminde de çoğunlukla sözlü olarak devam etmiştir.

Tabiin
Tabiin dönemi müfessirleri Hz. Peygamberle beraber yaşamamış ve ayetlerin indirilişine tanıklık etmemiş olduklarından ayetleri yorumlarken daha fazla açıklamaya ihtiyaç duymuşlardır.

Arap olmayanlar
İslam toprakları genişledikçe farklı kültürlerin karşılaşması ile Arap olmayan milletlerin Kur'anı tefsir etme çabaları yavaş yavaş anlayış farklılıklarının doğmasına neden olmuştur.

İsrailiyat
Özellikle kıssaların tefsirinde Tevrat, İncil ve Kur’an’da ortak geçen peygamberlerin hayatlarıyla ilgili olarak israiliyyat adı verilen bilgiler yer almaya başlamıştır.

Ekoller
Tabiin döneminde tefsir ilmi olgunlaşmaya; Mekke, Medine ve Kûfe tefsir ekolleri oluşmaya başlamıştır. Mekke ekolü, nakle dayalı rivayet yöntemini esas alırken Kûfe ekolü, nakil yanında reye dayalı dirayet yöntemini tercih etmiştir.
 
Mekke ekolü
İbn Abbas’ın öğrencileri (Said b. Cübeyr, Mücahid, İkrime)
Medine ekolü
Ubey b. Ka’b’ın öğrencileri (Zeyd. b. Eslem, Muhammed b. Ka’b elKurazî)
Kûfe ekolü
İbn Mesud’un öğrencileri (İbrahim en Nehaî, Muhammed b. Sirin, Hasan el-Basri)
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir