00
Neden bütün tefsirler aynı değildir?

Tefsir, tefsir edenin (müfessirin) bakış açısına göre farklılık gösterir.

Ayetleri anlama ve açıklama çabası olan tefsir çalışmaları, tefsir edenin (müfessirin) izlediği yönteme göre tıpkı Kur'an meâllerinde olduğu gibi farklılık gösterir. Belli bir yöntem çerçevesinde Kur'an'ı tefsir eden müfessirler, yaşadıkları zaman ve mekâna, kültürel birikimlerine, uzman oldukları alanlara ve kavrayışlarına göre tefsir yapmışlardır.

Tefsir metodu rivayet ve dirayet olmak olmak üzere iki ana biçime sahiptir. Dirayet yöntemi ise müfessirin ayetlere yaklaşırken odaklandığı alana göre dört kola ayrılır.
  1. dil bilimsel tefsir
  2. fıkhi tefsir
  3. kelâmi tefsir
  4. tasavvufî tefsir
Aşağıda besmele ayetinin tefsirine farklı tefsir usüllerinin nasıl yaklaştığına dair örnek verilmiştir.
 
rivayet tefsiri
Besmele hakkında Hz. Peygamber "Besmele ile başlanmayan her iş bereketsiz ve eksiktir." diye buyurmuştur.
dil bilimsel tefsir
Bu ayette açıkça söylenmeyen fakat her besmele okuyanın yaptığı işe göre niyetinde bulunan "yapmaya başlıyorum" gibi bir yüklem vardır.
fıkhi tefsir
Ebu Hanife’ye göre besmele ayrı bir ayet olduğu için namazda yalnızca Fâtiha’nın başında okunur. Takip eden sûrelerin başında besmele okunmaz.
kelâmi tefsir
Bu ayeteki "Allah" lafzı, O'nun zatının özel ismi; Rahman ve Rahîm ise onun merhametini anlatan isimlerinden ikisidir.
tasavvufî tefsir
Besmeledeki "be" harfi Allah’ın güzelliğine,  "sin" harfi yüceliğine, "mim" harfi şanına işaret eder.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir