20
Taberî kimdir?

Taberî (839-923), tefsir alanında başvuru niteliğinde eserler vermiş bir İslam alimidir.

Tam adı
Tam adı Ebu Cafer Muhammed bin Cerir et-Taberî olan Taberî, günümüz İran sınırları içinde yer alan Taberistan'da doğmuştur. Taberî ismini de doğduğu bölgeden almıştır.

Yaşamı
Hicri 225 (839) ile 310 (923) yılları arasında yaşayan Taberî yedi yaşında hafız, sekiz yaşında imam olmuş, dokuz yaşında hadis ezberlemeye başlamış ve 12 yaşından itibaren ilim peşinde Rey, Basra, Kûfe, Medine, Suriye ve Mısırı dolaştıktan sonra hilafet merkezi Bağdat’a yerleşmiş ve burada dersler vermiştir.

Eserleri
Kıraat, hadis, tarih ve fıkıh alanlarında çeşitli eserleri vardır. "Taberî Tefsiri" ve "Taberî Tarihi" en bilinen eselerindendir. Taberî, İslam tarihindeki en önemli müfessirlerdendir. Kendine ulaşan dağınık rivayetleri toplamıştır. Eserleri tefsir alanında başvuru niteliğindedir.
 
eser adı özelliği
Tarihu'l-Umem ve'l-Mulûk Krallar ve Milletler Tarihi (Peygamberler ve Hükümdarlar Tarihi) İnsanlık ve İslam tarihi açısından önemli bir başvuru eseridir.

Taberî Tarihi
Cami'ul Beyân an Tevil'il Kur'ân Rivayet tefsirlerinin ilki ve en önemlisi sayılır.

Kur’an ayetlerinin yorumlarına ait açıklamalar ansiklopedisidir.

Taberî Tefsiri
Taberî eserleri
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir