20
Maturidî kimdir?

Maturidi (853,944), Matûridilik mezhebinin kurucu olarak bilinen ve önemli bir tefsir eseri yazan İslam alimidir.

Yaşamı
Mâtürîdî, 853 yılında Özbekistan'ın Semerkant bölgesinde yer alan Maturid köyünde doğup, 944 yılında vefat eden bir İslam alimidir.


Maturidi türbesi, Semerkand

Tam adı
Mâtürîdî, olarak bilimesine rağmen tam adı Ebû Mansûr Muhammed bin Muhammed bin Mahmûd el-Mâtürîdî es-Semerkandî'dir. Kısaca Ebu Mansur el-Maturidî de denir.

Matûridilik
Mâtürîdî'nin kurucusu olduğu kabul edilen Maturidilik mezhebi, hanefi mezhebine mensup olanların itikadi mezhebi olarak bilinir.

Eserleri
Mâtürîdî kelam, mezhepler tarihi, usûl-i fıkıh ve tefsir konularında yetkinleşmiştir. Sunnîlik (Ehl-i Sünnet) inancını savunmak için çeşitli eserler kaleme almıştır.
 
eser alan
Te’vîlâtü’l-Kur’an
Kitabu’t-Tevhid
eserleri
Eserleri tefsir alanında başvuru niteliğindedir.
 
Tefsir
İmam Maturidi, Kur’an-ı Kerim'i dirayet tefsir metodunu kullanarak tefsir etmiştir. Tefsirinde kelamî konulara değinerek Mutezile düşüncesini eleştirmiştir.

Eserinde, ahkâm ayetleri üzerinde durmuş ve fıkıh konusunda Ebu Hanife’nin görüşlerini benimsemiştir.

Te'vilâtü’l-Kur’an
Eserinde ayetleri öncelikle ilgili ayetlerle tefsir etmiştir. Bunun yanında hadislere, sahabe sözlerine ve diğer müfessirlerin görüşlerine de yer vermiştir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir