00
Fahreddin er-Râzî kimdir?

Fahreddin er-Râzî (1149-1210), ansiklopedi niteliğindeki Tefsir-i Kebir adlı önemli tefsirin yazarı olan İslam alimidir.

Yaşamı
Fahreddin er-Razi, 1149 yılında Hazar Denizi'nin güneyinde, günümüzde İran sınırları içinde bulunan Rey şehrinde doğmuş ve 1210 yılında vefat etmiştir.

Buhara, Semerkant, Gazne, Herat, Harizm ve Hind bölgelerinde vaazlar vermiş ve ilmi tartışmalarda bulunmuştur.

Eserleri
Birçok ilim dalında özellikle felsefe, kelam, fıkıh, edebiyat, tıp, tefsir, mantık, astronomi alanlarında eserler vermiştir. En önemli iki eseri Tefsir-i Kebir ve Mefatihu'l-Gayb (Gaybın Anahtarları)'dır.
 
Tefsir-i Kebir

Eserleri tefsir alanında başvuru niteliğindedir.

Tefsir
Tefsirleri çok fazla branştan faydalandığı ve birçok bilgi ihtiva ettiği için ansiklopedi niteliğindedir. Dini akılla ispat emeye, ayetler arasındaki uyumu göstermeye çalışmıştır. Ehl-i Sünnet görüşü savunarak Mutezile’yi eleştiren Razi, önemli bir Eş'ariye alimidir.
 
dil bilimleri lügat, sarf, nahiv, belagat, edebiyat
dini ilimler fıkıh, hadis, kelam, mezhepler tarihi
felsefi bilimler felsefe, mantık, metafizik, ahlak, siyaset
bilimler fizik, astronomi, matematik,
diğer ilimler sihir, astroloji, tasavvuf
Razî'nin faydalandığı ilimler
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir