00
Beydâvî kimdir?

Beydâvî (1190-1286), kendinden önceki çalışmaları özetleyerek nakletmiş ve eserleri uzun yıllar medreselerde okutulmuş önemli bir tefsir alimidir.

Yaşamı
Tam adı Abdullah b. Ömer b. Muhammed elBeydâvî, mesleği kadı olması yüzünden Kadı Beydâvî olarak ünlenen  Beydâvî, 1190 yılında günümüz İran Şiraz bölgesinde Beyzâ'da doğmuştur. 1286'da Tebriz'de vefat etmiştir.

Eserleri
Tefsir, fıkıh, kelam, mantık, nahiv ve belagat alanlarında eserler vermiştir. Eserleri tefsir alanında başvuru niteliğindedir. Bunlardan en ünlüsü kelam dalında Tevâliü’l-Envâr ve tefsirde Envârü't-Tenzîl Esrâru't Te'vil'dir.

Tefsir
Beydâvî tefsiri Zemahşeri, Râzî ve Râgıb el-İsfahânî tefsirlerinin derleme ve özeti şeklindedir. Ayetleri geçmiş dönem tefsirlerinin özetini verecek şekilde ayrıntılara girmeden tefsir etmiştir. Onun için şöyle bir söz söylenmiştir:

Beyzâvî tefsirinde, okyanusu adeta bir sürahiye sığdırmaya gayret gösermiştir.

Ayetlerin tefsirinde dirayet yöntemini kullanmış, mecazlara dayanarak bazı te'viller yapmıştır. Yazdığı tefsir, büyük ilgi görmüş ve uzun yıllar medreselerde okutulmuştur.

Önemi
Beydâvî tefsiri sahabe, tabiin ve kendinden önceki müfessirlerin tefsir çalışmalarına dair açıklamaları kısa ve özlü bir şekilde toparlayan ve değerlendiren önemli bir kaynaktır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir