110
Kelâmî tefsir nedir?

Kelâmî tefsir, inanç esaslarıyla ilgili ayetlerin yorumlanmasına odaklanan tefsir çeşididir.

Kelâmî tefsir bir çeşit dirayet tefsiridir.

Çıkışı
İslam'ın yeni kültür ve dinlerle karşılaşması inançla alakalı farklı soruları gündeme getirmiştir.

Amacı
Kelâmî tefsir, müslümanların inançlarının sağlam temellere dayanması ve inanç esaslarının savunulması maksadıyla Allah’ın birliği, melekler, kitaplar, peygamberler, ahiret, kader gibi inanç esaslarıyla ilgili ayetlerin yorumlanmasına odaklanmıştır.

Ekoller
Kelâmî konuların ağırlıklı olarak yer verildiği tefsirler belirli ekolleri savunan düşüncelere yer vermiştir.

Örneğin, kelamî tefsir yöntemini kullanarak oluşmuş ilk tefsir Mutezile mezhebi için yapılmıştır. Zemahşerî (12. yy) "el-Keşşâf" tefsirinde mutezile’nin düşüncelerini desteklemiştir.

Daha sonra Fahreddin er-Râzî (13. yy) "Mefâtihü’l-Gayb" adlı tefsirinde mutezile düşüncesini eleştirmiş, bir başka ekol olan Eş’arî kelam ekolünü desteklemiştir.

Hz. Ali, ehl-i beyt sevgisi, on iki imam ve mehdilik inancını ön plana çıkaran Şia mezhebine mensup müfessirler de bu ekolü savunan tefsirler yazmışlardır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
01

Bilgiler işime yaradı çok teşekürler


16.12.2020

10/10

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir