00
Fıkhî tefsir nedir?

Fıkhî tefsirler, ibadet ve toplumsal ilişkileri düzenleyen ayetlere odaklanan tefsir biçimidir.

Fıkhi tefsir, dirayet tefsirinin bir türüdür.

Fıkıh
Fıkıh, müslümanın pratik (günlük) hayatıyla ilgili (ibadet, toplumsal ilişkiler gibi) hükümleri inceler.

Amaç
Fıkhi tefsirin başlıca amacı Kur'an'daki ibadet ve çeşitli toplumsal ilişkileri ele alan ayetlerin anlaşılması ve yorumlanmasıdır.

Ahkâm ayetleri
İbadet ve toplumsal ilişkileri düzenleyen ayetlere hüküm içeren yani ahkâm ayetleri denir.

Fıkhi mezhep
İslam âlimlerinin zaman içinde değişen yorumları fıkhî mezheplerin oluşmasına neden olmuştur. Bu bağlamda ahkâm ayetlerinin tefsirini yapan Hanefi, Şafii, Maliki ve Hanbeli mezhebine mensup her müfessir, tefsirinde kendi mezhebî görüşünü yansıtmıştır.

Fıkhî tefsir
Fıkhî tefsirler, ahkâm ayetleri açıklamaya odaklanır. Bu yüzden "ahkâmü’l Kur’an" diye de bilinir.

Örnekler
 
Mukâtil b. Süleyman
(8. yy)
Tefsirü’l-Hams Mie Âye
mine’l-Kur’an
İmam eş-Şafii
(9.yy)
Ahkâmu’l-Kur'an
Hanefi âlim Cessas (10.yy) Ahkâmü’l-Kur’an
Maliki alim İbnu’l-Arabî
(12.yy)
Ahkâmü’l-Kur’an
Endülüslü maliki âlim Kurtubî
(13.yy)
el-Câmî li Ahkâmi’l-Kur’an
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir