00
Dirayet tefsiri ne demektir?

Kur'an-ı açıklama gayretinde müfessirin rivayetlerin yanı sıra kendi akıl yürütmeleri ve bilimsel bilgileri kullanarak yaptığı tefsire dirayet tefsiri denir.

Dirayet
"İdrak etmek" ile aynı kökten olan "dirayet" kelimesi "kavrayış" anlamına gelir.

Dirayet tefsiri
İlk zamanlar rivayet tefsiri yapan müfessirler İslam dininin sınırları büyüdükçe karşılaşılan problemlerin çeşitliliği karşısında Kur’an ve sünnete dayanarak akıl yürütme (re’y ve içtihat) yoluna gitmişlerdir.

Yöntem
Kur’an tefsirinde gelen rivayetlerin yanında tefsire kendi görüş ve yaklaşımlarını de katan bu yönteme dirayet yöntemi denir.

Dirayet tefsirinde
  • lügat, gramer ve edebiyat gibi dil bilimlerinden
  • hadis, fıkıh ve kelam gibi İslami ilimlerden
  • felsefeden
  • bilimsel (müspet) bilimlerden yararlanılmıştır.
Diğer isimler ve çeşitleri
Dirayet tefsirine "ma'kul" ve "re'y" adları da verilmiştir.

Dirayet müfessirleri değişik yaklaşımları benimsemişler ve ortaya çeşitli tefsirler çıkmıştır. Mutezile
Mutezile alimleri, dirayet tefsirinin öncülüleri olarak bilinir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
00

Rivayet tefsiri ne demek?


06.02.2020

Bu Yoruma Cevap Yaz


Burada var Rivayet tefsiri ne demektir?

06.02.2020

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir