010
Dil bilimsel tefsir nedir?

Kur'an'daki kelimelerin ve kavramların anlamlarına yönelik yapılmış çalışmalara dil bilimsel tefsir denir.

Müfessirin Kur'an-ı açıklama gayretinde rivayetlerin yanı sıra kendi akıl yürütmelerini ve bilimsel bilgileri kullanarak yaptığı dirayet tefsirinin dört şekli vardır.
  1. Dil bilimsel tefsir
  2. Fıkhi tefsir
  3. Kelami tefsir
  4. Tasavvufî tefsir
Dil bilimsel tefsir
Tefsir alanında yapılmış ilk çalışmalar dil bilimsel tefsirler olmuştur. Örneğin Hz. Peygamber Kur'an'daki direkt ve kolayca anlaşılmayan kelimeleri sahabeye açıklamıştır.

Öte yandan müfessirler Kur’an'da geçen kavramların anlamını tespit etmek için cahiliye dönemi şiirine ve belagatına başvurmuşlardır.

Arapça bilmeyen toplumların İslamı seçmesi ve Kur'an'ı anlamak istemesi gramer, sarf ve nahiv kurallarının tespiti gibi çalışmaları zorunlu kılmıştır.
 
çalışma alanı çalışmanın adı
kelimelerinin anlamları Meâni’lKur’an
anlaşılması zor ve yabancı kökenli kelimeler Garîbu’l-Ku’ran
eş sesli ve eş anlamlı kelimeler el-Vücûh ve’n-Nezâir

Örnek çalışmalar
Kur'an-ı Kerim'in dil bilimsel yöntemle yapılmış ilk tefsir örnekleri bir nevi Kur'an sözlüğü niteliğinde (lügatî) çalışmalardır.
 
el-Ferra (9. yy) Meâni’l-Kur’an
Ebu Ubeyde (9. yy) Mecâzü’l-Kur’an
İbn Kuteybe (9. yy) Te’vîlü Müşkili’l-Kur’an
Zemahşerî’ (11.yy) el-Keşşâf
Râgıp el-Isfehânî (10. yy) el-Müfredât fi Gârîbi’l-Kur’an
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Tefsir
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir