410
Sûre ne demektir?

Sûre, belirli ayetlerin oluşturduğu Kur'an bölümleridir.

Sözlük
Sûre kelimesi "yüksek mevki, yüksek rütbe, yüksek bina, evin bir bölümü veya katı, şehri kuşatan sur" anlamına gelir.

Terim
Bir Kur'an termi olarak sûre, belirli ayetlerin bir araya gelerek oluşturduğu ve Kuran'da bulunan 114 bölümden her biridir.

Kuran’ın belli bölümlerine sûre denilmesi, her birinin Kur'an binasının bir katını veya bir parçasını teşkil etmesi ya da ilgili ayetlerin bir araya gelerek bir bütünlük (surların bir bölgeyi sınırlaması gibi) oluşturmalarından olabilir.

Kur'an
Sûre, Kur'an'da 9 ayette yukarıda bahsedilen terim anlamı ile kullanılır. (2:23, 9:64, 9:86, 9:124, 9:127, 10:38, 11:13, 24:1, 47:20)
 
Bakara:23: Eğer kulumuza (Muhammed'e) indirdiğimiz (Kur'an) hakkında şüphede iseniz, haydi onun benzeri bir sûre getirin..

Nur:1'de sûre ve ayet sözcüğü bir arada geçer.

Çerçeve
Terim anlamı dışında iki yerde (38:21, 57:13) duvar/sur, beş ayette (18:31, 2:23, 35:33, 43:53, 76:21) de bilezik anlamında kullanılmıştır. Sur şehrin sınırlarını ve bilezik kolu çevreleyerek sarar. Benzer biçimde sûreler de belirli anlam bütünlüğü içinde bir ya da daha fazla konuyu ihtiva eden ayetleri içerirler.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kuran'ın Yapısı
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir