00
Mesani ne demektir?

Mesani, ikişerliler demektir. Kur'an-ı Kerim'deki ayet çiftlerini ifade eder.

Mesnevi, her iki mısrayı birbiriyle kafiyeli beyitlerden oluşan manzumeye denir.

Mesna
Arapçada mesna (مثنى) "ikişerli" demektir. Mesani ise onun çoğuludur ve "ikişerliler" demektir.

Ayetlerden örnekler
Mesani kelimesine müfessirler genellikle "tekrar etme, birkaç kere tekrarlama, zıtlıklar ve çiftlikler" gibi anlamlar verilmiştir. Kur'an-ı Kerim'in şu ayetlerinde mesani kelimesinin anlamına dikkat ediniz: Nisa:3, Sebe:46
 
Fatır:1 - Gökleri ve yeri yoktan var eden ve melekleri ikişer (mesna), üçer, dörder kanatlı elçiler yapan Allah'a hamd olsun..

Metot
Muhkem ve mufassile ayetler (birbirini açıklayan ayetler) birbirine benzer (müteşabih) ve aynı zamanda ikişerliler (mesani) olarak kümelenirler (kur'an). Bu, Kur'an'ı anlamada izlenecek metottur. Bu sayede Kur'an'da ikili ilişkiler ağı kurulur.
 
Zümer:23 - Allah, sözün en güzelini birbirine benzer, ikişerli bir Kitap halinde indirdi..

Hicr 87 ile Zümer 23 birarada değerlendirildiğinde bütün ayetlerin mesânî olduğunu sonucu çıkar.

Fatiha
Aşağıdaki ayette geçen "yedi ikişerliler" Fatiha sûresidir.
 
Hicr:87 - Sana o mesânîden yedi tane ve yüce Kur’ân’ı verdik.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
00

Teşekkür ederim bu açıklama için


21.10.2019

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Usûl
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir