00
Kur'an'ın Kur'an ile açıklanması ne demektir?

Kur'an'ın Kur'an ile açıklanması, ayetler arasındaki ilişkilerin bulunarak Allah'ın açıklamasına ulaşmaktır.

Kur'an açık bir kitaptır ve birbirini açıklayan ayetler arasında ilişkiler vardır.

Açık ve açıklayan ayetler
Aşağıdaki ayete göre iki tür ayet vardır:
  • açık hüküm bildiren (muhkem ayet)
  • açıklayıcı (mufassile, muhkemi açıklayan)
Hûd:1 - ..Bu, ayetleri muhkem kılınmış ve hakîm olan, her şeyin iç yüzünü bilen (hâbir) Allah tarafından açıklanmış bir kitaptır.

Muhkem ayet, özet bir hüküm bildirir ki daha sonra detayları (mufassile) açıklayıcı ayet tarafından açıklanmıştır. Bu, Allah tarafından yapılmıştır, ki Allah'tan başkasına kul olunmasın (Hûd:2).

Benzeşen ikişlerliler
Bahsi geçen iki tür ayet aşağıda geçen birbirine benzeyen ikişerlilerdir.
 
Zümer:23 - Allah, sözün en güzelini, birbirine benzer, ikişerli bir Kitap halinde indirdi..

Ayette geçen birbiri ile benzeşen ayetler müteşabih, ikişerli ayetler ise mesani'dir.
 
Fussilet:3 - Bu bir kitaptır ki, âyetleri bilenlerden oluşan bir topluluk için Arapça kur’ân olarak açıklanmıştır.

Yukarıdaki ayete göre bu kitabın açıklanışı üç temel öğe iledir:
  1. Bilenler topluluğu, uzmanlardan oluşan ekip çalışmasının gerekliliği
  2. Arapça, Arap dilini bilmenin gerekliliği (İbrahim:4)
  3. Kur'an şeklinde, ayetler kümelerinin oluşturulması
Kur'an'ın Kur'an ile açıklanması, ayetler arasındaki ilişkilerin bulunarak Allah'ın açıklamasına ulaşmaktır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Usûl
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir