00
Kur'an'ı anlamada nasıl bir metot izlenmelidir?

Konuya dair temel ayet ve bu ayet ile benzeşen ayetler bir araya getirilerek anlam kümeleri oluşturulmalıdır.

Açık ve açıklanmış kitap
Allah, insanların bir başkasına kul olmaması için Kur'an'ı kendi açıklandığını Hûd:1 ile Hûd:2 ve Kıyamet:19'da bildirmiştir.

Kur'an açık bir kitapsa ve Allah tarafından açıklanmışsa, bu ancak ve ancak ayetler vasıtasıyla olmuş olmalıdır. Bu da Kur'an'ın Kur'an ile açıklanması demektir. Yani amaç Kur'anı insanların açıklaması değil, Allah'ın açıklamasına ulaşmaktır.

Peki bu açıklamaya ulaşmak için nasıl bir metot uygulanmalıdır?

Metot
Temel ayet (muhkem) ve bu ayete benzeyen (müteşabih) ayet bulunmalıdır. Muhkem ve müteşabih ayet bir araya gelerek ikişerli (mesanî) yapıyı oluşturur. Mesanîler bir araya gelerek anlam kümelerini (kur'an) oluşturur.

Hz. Muhammed'e bu anlam kümelerine ulaşmadan bir mesele hakkında acele ile hüküm vermemesi gerektiği bildirilmiştir.
 
Taha:113 - Böylece onu, Arapça kur'ân (kümeler halinde) olarak indirdik. Belki çekinirler ya da bilgi edinirler diye tehditleri onun içine, değişik şekillerde yerleştirdik.

Taha:114 - Gerçek hükümdar olan Allah pek yücedir. Kur'ânın (ilgili anlam kümesinin) vahyi tamamlanmadan hüküm vermekte acele etme. "Rabbim ilmimi (bilgimi) artır." de.

Bir mesele hakkında hüküm vermek için o konu ile ilgili bütün ikişerlileri (mesanîleri) toparlayıp küme (kur'an) haline getirmek gerekir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Usûl
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir