20
Takva nedir?

Kişinin, Allah'a karşı sorumluluk hissi ile kendisini günahlara karşı korumasıdır.

Tercüme
Takva kelimesinin meali için birçok ifade kullanılmıştır. Bunlardan bazıları şunlardır:
 
korunma, çekinme, dikkate alma, farkındalık, kaçınma, sakınma

Olumsuz hal
Bir kavramın ne olduğu hakkında bilgi edinmek için, fikir vermesi açısından, onun olumsuz haline bakmak faydalıdır. Aşağıdaki ayete göre takva üzere olmayan kişiler çekinmeden, ölçü kullanıp dikkate alamadan hareket edenlerdir.
 
Enfal:56 - Sen kendileriyle antlaşma yaptığın halde onlar, hiç çekinmeden, her defa antlaşmalarını bozarlar.

Şu halde takva, çekinmek, önemsemek, dikkate almak ile ilgilidir.

Elbise ve azık
İnsan nefsinin kalıbı, yani insanı aşırı hareketlerden koruyacak olan takva elbisesidir.
 
Araf:26 - Ey Adem oğulları, size edep yerlerinizi örtecek ve süslenecek elbise verdik. İyi olanı ise takva giysisidir. ..
Bakara:197 - .. Siz azık biriktirin, kendini (günahlardan) korumak en iyi azıktır. ..

Nasıl takvalı olunur?
Takvalı olmak, davranışın ve sorumluluğun merkezine Allah'ın emir ve yasaklarını koymaktır. Kişinin kendi arzu ve isteklerini islam ile bastırması halidir. Takva sahibi müslümana muttaki denir.

Fücur
Takvayı anlamak için takvanın ne olmadığına, yani zıddına fücur kavramına başvurmak faydalı olur.

Örnek ayetler
Aşağıda takva ile ilgili iki ayet verilmiştir.
 
Ahzap:70 - Ey iman edenler. Allah'tan sakının ve sağlam söz söyleyin.
Ahzap:1 - Ey Nebi, Allah'tan çekin: kâfir ve münafıklara uyma.
Bakara:183 - Ey iman edenler. Sizden öncekilere yazıldığı gibi, (günahlardan) korunmanız için, sizin üzerinize de oruç yazıldı.
Maide:8 - .. Adil davranın, takvaya yakışan budur. ..
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kur'an Kavramları
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir