12 78
Kevser nedir?

Kevser, "pek çok" demektir, Kur'an'da dünyada ve ahirette verilen ya da müjdelenen pek çok hayır için kullanılmıştır.

Kesret
Kelime anlamı "pek çok, oldukça çok" olan "kevser", Arapça "çokluk" anlamına gelen "kesret" sözcüğünden türemiştir.

Bolca hayır
Kevser sûresinde geçtiği şekli ile kevser sözcüğüne, "pek çok, bolca hayır" gibi bir anlam verilebilir. Fakat sözü geçen çokluğun ne olduğu hususunda farklı görüşler vardır.

Nehir
İlk görüşe göre kevser, cennetteki bir nehrin özel adıdır. Ayetlerde cennette akan nehirlerden bahsedilse de (Maide:119, Muhammed:15), onların isimleri hakkında bilgi yoktur. Nitekim kevserin cennetteki bir nehrin adı oluşu bazı hadislere dayandırılır.

Peygamberlik şerefi
Al-i İmran:81, En'am:89 geçtiği üzere Allah nebilere kitap ve hikmet vermiştir.
 
Bakara:269 - .. Her kime hikmet verilirse, muhakkak ki ona bolca hayır verilmiştir. ..

Yukarıdaki ayete göre "hikmet" "bolca hayır" demek ise, kevser de "nebilik" anlamına geliyor olabilir. Öyle ki İsra:79'da geçen "makam-ı mahmut" yani "övülmüş makam" olabilir. Enbiya:107, İsra:87 ayetleri de Hz. Peygamber'e verilen bolca hayırdan birkaçıdır.

Ayrıca, Duha:6 ila 8 ayetleri ve İnşirah:1 süresinin ilk 4 ayetine baknız.

Sonuç
Kevser, sıfat olmasına rağmen, kendisine yüklenen anlamlar gereğince isim anlamı taşımaktadır. Dünyada ve ahirette verilen, vaad edilen ya da müjdelenen pek çok hayır için kullanılmıştır. Kevser kelmesi Kur'an'da yalnız bir defa, Kevser:1'de geçmektedir. Aynı sûrenin son ayetinde (Kevser:3) geçen "ebter" kelimesinin zıddı manaya geliyor olmalıdır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kur'an Kavramları
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir