00
Hidayet ne demektir?

Hidayet, doğru ve iyi olanı gösterme, bu yolda rehberlik etmektir.

Tanım
Hidayet hoş ve yumuşak bir şekilde yol göstermek, kılavuzluk etmektir. Hidayet iyi ve hayırlı bir iş için rehberlik etmektir. Yanlış, çirkin bir iş için yol göstermeyi ifade etmez. Örneğin bir katile, hırsıza rehberlik edilmez.

Şu halde hidayet terimini şöyle tanımlamak gerekir:
 
iyi ve hayırlı bir iş için hoşça ve yumuşakça rehberlik etme
 
Kur'an'da hidayet
Kur'an'da hidayet kavramı gösterme ve işaret etme bağlamında şu anlamlarda kullanılmıştır: iletme, rehberlik etme, eriştirme, sevk etme, ulaştırma.

Kuvvet
Hidayet, Allah'ın yarattığı her şeye işlerini yerine getirebilmesi, varlığını sürdürebilmesi için gerekli maddi-manevi yetenek, güç, imkan vermesidir. Allah'ın her şeyi yaratılış gayesine (Duhan:39) uygun şekilde donatmasıdır (A’la:3, Ta-ha:50).

Ayırt etme
Hideyet, iyi olanı kötüden ayırt ederek göstermesidir.
 
Fussilet:17 - Semud(kavmin)e gelince onlara yol gösterdik; fakat onlar, körlüğü doğru yolu bulmaya yeğlediler.

Yol gösterme
Muhammed:5 ve A'raf:43'te cennetliklere cennetin yolunun gösterildiği ayetlerde de hidayet sözcüğü kullanılmıştır. Cehennemin yolunun gösterildiği ayetler (Saffat:23, Hacc:4) tıpkı Al-i İmran:21'de "acı bir azabın müjdelenmesi" gibi alaycı bir ifadedir.

Nebi ve kitap
Hideyet, nebi (Enbiya:73) ve kitap (Neml:2) göndermek suretiyle doğruyu göstermektir.
 
İsra:9 - Gerçekten bu Kur'an en doğru yola iletir. ..

Hidayet verme
Hidayet edecek olan Allah'tır (Kassas:56) fakat bu, kişinin kendi istek ve çabasına da bağlıdır çünkü Allah iyi iş yapanlara hidayet verir (Ankebut:69, Teğabun:11, Yunus:9). Ayrıca hidayet artabilen bir kavramdır (Kehf:13, Meryem:76, Muhammed:17) ve müslümanlar hidayet için dua eder (Fatiha:6).

Allah yalancı ve nankör olan kimseyi doğru yola iletmez (Zümer:3). Gerçek hidayet Allah'ın hidayetidir (Bakara:120).
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kur'an Kavramları
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir