30
Din nedir?

Din, doğru ile eğriyi birbirinden ayıran kurallar bütünü, ölçü içeren düzendir.

Türkçe
Türkçe'de kullanıldığı hali ile dinin tanımı şöyledir:
 
Bir kutsal varlığa inanma ve tapınma kurallarını belirleyen sistem.

Kök
Din, borç anlamına gelen "deyn" ile aynı kökten türemiştir. Arapça'da deyn (دين) borç demektir.
 
Bakara:282 - .. belirli bir süreye kadar birbirinize borç verdiğiniz zaman onu yazın. ..
Nisa:11 - .. yapacağı vasiyetten, ya da borcundan sonra ..

Arapça sözlüklerde din kelimesine verilen diğer anlamlar şunlardır: hesap, ceza, ölçü, hüküm, kanun.

Anlam
Din sözcüğü deyn kökünden türemiştir. Borç anlamı göz önüne getirildiğinde deyn, insanların kendi aralarındaki borçlanma; din, kulun Allah'a olan borçlanmasıdır. Borçlu borç verene borcunu ödemekle yükümlüdür.

Benzetme yoluyla din, şeriat yani dini hükümlülükler bütünü olarak kullanılmıştır (Nisa:146, Nisa:125, Al-i İmran:85, Saf:9, Tevbe:29).

Kur'an'da din kelimesi şeriat anlamı dışında ağırlıklı olarak itaat (Nahl:52), kanun (Yusuf:76), Allah'ın hüküm ve kuralları (Nur:2), karşılık (Zariyat:6), ceza (Saffat:53, Vakıa:86) anlamlarında kullanılmıştır.

İslam
İslam, geçmiş peygamberlerden beri, Allah'ın kulları için belirlediği tek dindir. (Âl-i İmran:83, Âl-i İmran:19)
 
Bakara:132 - İbrahim, bu dine uymayı oğullarına vasiyet etmişti. Yakup da öyle yaptı. Dedi ki: “Oğullarım! Allah sizin için bu dini seçti, son nefesinize kadar Allah’a teslim olmuş kişiler (müslüman) olarak yaşayın.”

Sağlam din
Allah'ın dini İslam, yaratılmışlar için geçerli kanunlar (fıtrat) ile örtüşür. O sağlam dindir. (Beyyine:5, Tevbe:36)
 
Rum:30 - Sen yüzünü dosdoğru bu dine, Allah’ın fıtratına çevir. O, insanları da ona göre yaratmıştır. Allah’ın yarattığının yerini tutacak bir şey yoktur. İşte sağlam din bu dindir..

Din, doğru ile eğriyi birbirinden ayıran kurallar bütünüdür. Allah'ın dininde zorlama yoktur. (Bakara:256)

Din günü
Din günü, ahiretteki hesap günüdür. Allah o günün tek sahibidir. (Fatiha:4)

Yaşam tarzı
Din kelimesi Kur'an'da din (ya da yaşam tarzı) anlamında yalnız İslam dini için kullanılmamıştır (Nisa:125).
 
Kâfîrun:6 - Sizin dininiz size, benim dinim bana.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kur'an Kavramları
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir