243 777
Ehad ve Vahid ne demektir?

Ehad ve vahid Allah'ın sayı ile değil, hiçbir ortağı ve benzeri olmaması itibariyle tek ve bir olmasıdır.

"Ehad" ve "vahid", aynı kökten gelen ve benzer anlamları olan Allah'ın isimleridir. Bu kelimeler Allah için kullanıldığında "tek, parçalara ayrılması ya da miktarının artması imkansız olan bir" demektir.

Vahid
Arapça'da "vahid", sayma sayılarından olan "bir" demektir. Arapça'da sayı saymaya "ehad" ile değil "vahid" ile başlanır. Vahid kelimesi Kur'an'da "bir kapı" (Yusuf:67), "bir ses, gürültü (Yasin:29), "bir koyun" (Sad:23) gibi birçok maddi ve manevi varlığı nitelemek için kullanılmıştır.

Aynı zamanda Allah için "tek ilah" ifadesi geçen Mü’min:16, Bakara:163, Nahl:22, Maide:73 gibi ayetlerde de "vahid" sözcüğü kullanılmıştır.

Ehad
Kur'an'da sıklıkla yer alan "ehad" sözcüğü "hiçbir kimse" (Hakka:47, Kehf:38) ifadelerinde geçmektedir.

"Ehad", yalnızca İhlas:1 ayetinde doğrudan, bazı ayetlerde ise (Beled:5, Beled:7) dolaylı olarak Allah için kullanılmıştır.

"Vahid" kelimesinin aksine "ehad" sıfatı, yalnızca Allah için kullanılmıştır.

Anlam
Sayılar görecelidir. Örneğin bir sayısı iki, üç, çeyrek sayılarına nispeten onların yarısı, üçte biri, dört katıdır.

Ehad ve vahid isimleri Allah için kullanıldığında biricikliği, eşsizliği ve benzersizliği gösterir ve aşağıdaki ifadelerle açıklanabilir:
  • Tekliğin sadece kendisine ait olduğu
  • Bölünüp parçalara ayrılmayan, bileşik olmayan
  • Katları, fazlası, eksiği olmayan
  • Parçalardan meydana gelmeyen
  • Ortağı olmayan
Ne değildir?
Allah'ı birçok isim ve sıfatıyla tanımak O'nun birden çok olduğu anlamına gelmediği gibi, Allah'ı "bir" olarak tanımak O'na bir "son" ya da "sınır" koymak anlamına da gelmez. Allah'ın "bir" oluşu tevhid yani O'ndan başka tanrıları reddetmektir.

Sayıların içinde parçası, dışında benzeri vardır. Çünkü sayılarda kesir (parça, bölünme) ve katlanma (toplanma, benzerleri) mümkündür. Toplama aynı cinsler arasında olur. Bölünme ise bir cinsi aynı cinsten olan parçalara ayırmaktır. Allah'ın bir cinsi (Şura:11) ve dengi (İhlas:4) yoktur. O'nun birliği, çokluğun içindeki sayısal birlik değildir.

"Vahid, Ehad" olan Allah, "ilk" ve "son" olandır (Hadid:3). Allah'a "ilk" demek ikincisi var demek değil, "kendisinden öncesi yok" demektir. O'na "son" demek öncesi olması değil, "sonrası yok" demektir.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Esma-ül Hüsna
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir