94 418
Allah isminin anlamı nedir?

Allah, müslümanların yaratıcı olarak kabul ettikleri ilahın özel ismidir ve tercüme edilmez.

Özel isim
Allah ismi, Allah’ın özel ismidir. Buna "lafza-ı celal" ya da "lafzatüllah" da denir.

Köken
Allah kelimesinin kökeni hakkında birtakım yorumlar vardır. Fakat Allah isminin bir kökeninin olmadığı, orijinal bir özel isim olduğu görüşü daha baskındır. Yani Allah sözcüğü ilk kez kullanıldığından bu yana değişmemiştir.

Kur'an'ın indiği dönemde müşrik halk tarafından Allah kelimesinin kullanıldığı Kur'an ayetlerinden anlaşılmaktadır.
 
Zümer:38 - Andolsun onlara: "Gökleri ve yeri kim yarattı?" diye sorsan, elbette "Allah" derler. ..

Anlam
Allah'ın Rahman ve Rahim gibi diğer isimleri (esması) aslında birer sıfattır ve yakın manada tercüme edilebilir. Fakat Allah isminin tercüme edilmemesi gerekir.

Allah yerine "ilah, tanrı" gibi sözcükler kullanmak da doğru değildir. Bu sözcüklerin manası daha geneldir. Örneğin Yunan mitolojisinde geçen On iki tanrı, Hundizm'deki trimurti (üçlü tanrı) insanların icat ettikleri ilah tahayyülüdür.

Allah'ın zatının "Allah" isminden, "Allah" isminin de O'nun diğer isim ve sıfatlarından önce geldiğine dikkat edilmelidir.

Yapısı
Bu kelime tekildir ve fakat çoğulu da yoktur. Kelimenin başındaki elif-lam harflerinin marife takısı olmadığına dikkat ediniz.
 
اللّٰه

Allah kelimesinden tek tek harfler eksiltildiğinde geriye "lillah, ilah, lehu, hu" gibi yine anlamlı bir sözcük kalır.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (1)
Katılıyor musun?
417

Berbat


13.02.2020

Bu Yoruma Cevap Yaz

İlgili Konu
Esma-ül Hüsna
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir