00
Selef metodu: Ayetlerle istidlal nedir?

Ayetlerle istidlal, Selefiyye akıl yürütme yöntemlerinden biridir.

Selef metodu
Selef metodu, Selefiyye tarafından kelam ilminde kullanılan istidlal (delillendirme) yöntemlerine (kelam metoduna) alternatif olarak oluşturulmuş akıl yürütme (istidlal) yaklaşımıdır.

Selef metodunun iki yöntemi vardır: Ayet
Kelime olarak ayet, "işaret, alamet" demektir.

Temsil
Selefi alimlerine göre ayet, bilinmeyenin bilinmesi için bir delildir. Bir cüz'iye başka bir cüz'i ile istidlal etmektir, yani bir şeyin başka bir şeye delil olmasıdır.

Bu yöntemin temsili kıyasa (analoji) benzediğine dikkat ediniz. Fakat İbn Teymiyye'ye göre temsili kıyas ortak illet (ortak sebep) benzerliğine dayanırken ayetlerle istidlal, telazum (gereklilik) gerektirir.

Ayrıca temsili kıyasta bir cüz'den diğerine geçerken (tikelden tikele geçiş) iki cüz'ü birleştiren külli bir hükme (ortak hüküm, tümel) ulaşmayı gerekir, bu doğru bir yaklaşım değildir.

Ayetlerle istidlal
Ayetlerle istidlal yöntemine göre bir konu hakkında ayet varsa cüz'iden cüz'iye doğrudan geçiş yapılabilir. Böyle bir geçiş için ayrıca ortak sebep ya da külli (tümel) hükme gerek duyulmaz.

Örnek
Örneğin güneşin doğması gündüze işarettir (ayettir, delildir), gündüzü bilmek için güneşin doğuşunu bilmek yeterlidir, güneşin doğduğunu bilmek gündüzü varlığını bilmeyi gerektirir.

Yine mucizeler peygamberliğin delilidir, mucizeleri bilmek Hz. Muhammed'in peygamberliğini bilmeyi gerektirir, yani ayrıca onunla başkası arasında ortak bir illet (külli/tümel hüküm) olmasını gerektirmez.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kelamda Bilgi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir