00
Nakli delil nedir?

Nakli delil, bütün öncülleri doğru haber (ayet ve hadis) olan delildir.

Delil
Kelam ilminde delil, bilginin kaynağına göre ikiye ayrılır: Nakli delil
Nakli delil, bütün öncüllerinde doğru haber bulunan delildir.

Delillendirme (delalet) akli bir faaliyettir. Delilin akli ya da nakli oluşu ise içerisinde doğru haber, yani haberi bilgi olup olmaması ile ilgilidir.

Sem'i - lafzi delil
Nakli delil, söze ve işitmeye dayalı olduğundan "sem'i delil" ve "lafzi delil" olarak da bilinir.

Kur'an ve sünnet
Nakli delilin kaynağı ikidir:
  • Kur'an ayetleri
  • sünnet, sübutu ve manaya delaleti kesin olan mütevatir hadisler
Kur'an ayetleri
Kelam ilmine göre İslam itikadi konuları (inanç esaslarına dair konuları) ancak nakli delillerle belirlenir. Kelam alimlerince Kur'an ayetlerinin nakli delil olması hususunda herhangi bir ihtilaf yoktur.

Sünnet
Kelam alimleri Hz. Peygamber'e tabi olunduğunda Allah'ın emirlerine uyulmuş olacağını ifade eden ayetlere (Haşr:7, Nisa:80) dayanarak sünneti dini hükümlerin kaynağı olarak göstermişlerdir.

Hadis
Sünnet, Kur'an ayetlerini teyit, şerh ve izah ederek tefsir eder. Hadisler sahabe, tabiin ve tebe-i tabiin devirlerindeki durumlarına göre üçe ayrılmıştır:
  • mütevatir hadis
  • meşhur hadis
  • ahad hadis
Mütevatir hadisler, mütevatir haberdir, kesinlik ifade eder, yakini bilgi ve zorunlu bilgidir. Bu hadislerin nakli delil olması konusunda bir ihtilaf yoktur.

Meşhur hadis, başlangıçta ahad hükmünde olsa da ileriki asırlarda tevatür derecesine ulaşarak şöhret bulan, yaygınlaşan hadislerdir. Meşhur hadisler her ne kadar güven duyulan hadisler olsa da kesin bilgi vermez.

Ahad hadisler bir ya da birkaç kişi tarafından rivayet edilen hadislerdir ve meşhur hadis derecisne ulaşamamışlardır. Kelam ekolleri arasında ahad hadislerin delil olup olmadığı konusunda fikir bilrliği yoktur. Mutezile, Maturidi ve Eş'ari gelenek zan içerdiği (zanni olduğu) için ahad hadisleri itikadi konularda delil saymamışlardır.

Türleri
Kesinlik ifade edip etmeme bakımından nakli delil türleri dörttür:
  • kat'i delalet
  • sübutu kat'i
  • sübutu zanni
  • zanni delalet
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kelamda Bilgi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir