00
Kelam ilminde kullanılan istidlal (delillendirme) yöntemleri nelerdir?

Kelam ilminde kendine has delillendirme yöntemleri geliştirildiği gibi felsefe ve mantık ilmi ile ortak yöntemler de kullanılmıştır.

İstidlal
İstidlal, kelam ilminde delil getirmek suretiyle bir iddianın ispatlanması için yapılan akıl yürütmedir.

Kelam tarihi boyunca çeşitli istidlal yöntemleri kullanılmıştır.

Mütekaddimin dönemi
Mütekaddimin dönemde istidlal yapılırken klasik mantık kuralları kullanılmamıştır.

Mütekaddimin döneminde kelamda kullanılan istidlal yöntemleri şunlardır: Müteahhirin dönemi
Özellikle İbn Hazm ve Gazali ile birlikte Aristoteles mantığından (klasik mantıktan) etkilenen kelamcılar, mütekaddimin döneminde kullanılan istidlal yöntemlerini (usul, metodoloji) gözden geçirmiştir.

Bu dönemde mantık, kesin bilgiye ulaşmanın yolu ve düşünceyi sağlam temellere dayandırmanın önemli bir aracı olmuştur.

Mütekaddimin döneminden farklı olarak müteahhirin döneminde kelam ilminde, felsefe ve mantıkta kullanılan istidlal yöntemleri de kullanılmaya başlanmıştır. Bunlar:
  • tümdengelim (ta'lil, burhan-ı limmi, mantıki kıyas, dedüksiyon İng: deduction)
    • tümelden tikele, müessirden esere varma
  • tümevarım (istikra, burhan-ı inni, İng: induction)
    • tikelden tümele, eserden müessire varma
  • analoji (fıkhi kıyas, temsil)
    • bir tikelden diğer tikele geçiş
Yöntem
İstidlalin delilleri ve bu delillerin nasıl kullanacağına, hükme ulaştıran yola yöntem (tarik) denir.

Kelam tarihinde temelde iki yöntem vardır: Bunların dışında kalan sûfi metodu keşf ve riyazeti; şi'i-batıni metot imamın görüşlerini merkeze aldığı için kelamda kullanılmaz.

Ayrıca, yalnızca burhani metodu kullanan meşai gelenek ile buna tepki olarak gelişen işraki gelenek, belirli yöntemleri kullanıyor olsa da nass'ları (ayet ve hadisler) merkeze almadığı için kelam ilmi içerisinde kabul görmemiştir.

Ayrıca Kelam ilminin yöntemi nedir? makalesine başvurabilirsiniz.
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kelamda Bilgi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir