00
Kelam ilminde delil çeşitleri nelerdir?

Deliller kaynağına göre akli-nakli delil, kesinliğine göre kat'i-zanni delil olmak üzere ikiye ayrılır.

Delil
Delil, bilinmesiyle başka bir şeyin bilgisine ulaşılan, kanıtlanması istenene götüren, bir konuyu ispatlayan ve öncüllerle ulaşılmış bilgidir.

Akli-nakli delil
Delil, elde edilen bilginin kaynağına göre akli delil ve nakli delil olmak üzere ikiye ayrılır.

Kat'i-zanni delil
Delil, kesinliğine göre kat'i delil (yakini delil) ve zanni delil olmak üzere ikiye ayrılır.

Aşağıda delillerle yakından ilişkili kavramlara yer verilmiştir.

Beş sanat
Akıl yürütme yöntemlerinden (istidlal) kıyas, öncüllerin kesinliklerine göre beşe (beş sanat) ayrılır:
 • burhan
 • cedel
 • hitabet
 • şiir
 • mügalata (safsata)
Delalet
Kesinlik ifade edip etmeme bakımından nakli deliller dörde ayrılır:
 • kat'i delalet
 • sübutu kat'i delalet
 • sübutu zanni delalet
 • zanni delalet
Yakiniyyat
Yakiniyyat (kat'iyyat), doğruluk derecesi kesin önermelerdir ve ikiye ayrılır:
 • zaruriyyat, zihnin doğrudan ulaştığı bilgilerdir ve kesinlik değerine göre altıya ayrılır:
  • evveliyyat (bedihiyyat)
  • fıtriyyat
  • müşahedat
  • mücerrebat
  • mütevatirat
  • hadsiyyat
 • nazariyyat, akıl yürütme yöntemleri ile (istidlal) ulaşılan hükümlerdir.
Zanniyat
Zanniyyat, kesin bilgi ifade etmeyen zanni öncüllere (zanni bilgi) dayanan önermelerdir.
 • meşhurat
 • makbulat
 • müsellemat
 • vehmiyat
 • maznunat
 • muhayyelat
Ayrıca bakınız: Kelam ilmine göre bilgi çeşitleri nelerdir?
Bu alana not ekleyebilirsiniz.
Başka bir sorunuz mu var?
Yorumlar (0)

Henüz yorum yapılmamış.

İlgili Konu
Kelamda Bilgi
İlgili Kayıtlar
Benzer Kayıtlar
İlginizi Çekebilir